Aktuálne 

Vyhlásili ôsmy ročník Senior Friendly

Ďalší, v poradí už ôsmy ročník projektu a súťaže Senior Friendly, vyhlásili počas stretnutia s médiami  jeho organizátori, Klub Luna Senior Friendly a Občianske združenie Bagar.

Hlavným cieľom projektu je upriamiť pozornosť na problematiku starnutia populácie, podporiť myšlienky aktívneho starnutia a medzigeneračnej spolupráce a oceniť tých, ktorí  prispievajú k zmene prístupu k seniorom. Jeho kľúčovou aktivitou je súťaž o ocenenie Senior Friendly. Do súťaže  sa možno  zapojiť v štyroch kategóriách – veľké firmy, stredné a malé spoločnosti, samosprávy a napokon médiá, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, občianske organizácie.

Od minulého roku je novinkou Cena Eduarda Kukana, určená pre inšpiratívne seniorské osobnosti. Uznávaný politik a diplomat od nás navždy odišiel vlani vo veku 82 rokov, bol veľkým priateľom projektu Senior Friendly a zapájal sa do jeho diania, jeho život je pozoruhodným symbolom aktivity aj vo vyššom veku.

Prihlasovať do súťaže v uvedených štyroch kategóriách sa možno od 1. júna jednoduchým elektronickým formulárom na stránke www.seniorfriendly.sk. Uzávierka prihlášok do súťaže bude 30. septembra 2023.

Nasledujú vrcholné dni projektu. 13.októbra 2023 to bude konferencia na tému aktívneho starnutia a medzigeneračnej spolupráce, slávnostný večer spojený s medzigeneračným kultúrnym programom a odovzdávaním ocenení v štyroch kategóriách súťaže.

14.10. bude Deň Senior Friendly 50+ v Zichyho paláci v Bratislave patriť prezentácii produktov a služieb pre seniorov, workshopom, prednáškam a besedám na témy finančnej, spotrebiteľskej a digitálnej gramotnosti,  zdravia, zdravej výživy a životného štýlu a rôznym aktivitám seniorov, kreslu pre hosťa s inšpiratívnou seniorskou osobnosťou a tiež medzigeneračnému dialógu za účasti známych predstaviteľov spoločenského života, kultúry a médií.

Súčasťou projektu je tiež súťaž a výstava fotografií s viacgeneračnou tématikou Krásne spolu. Letnou časťou Senior Friendly bude 3. ročník medzigeneračného projektu Spolu a Naplno v dňoch 22. – 23. 7. pri príležitosti Svetového dňa starých rodičov a seniorov.

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články