SUPERBABKY

Ešte stále dobre vyzeráme, aktívne sa hýbeme, zdravo sa stravujeme, veľa čítame, máme už však istý názor, nadhľad, veľa skúseností. Všetko to chceme odovzdať našim dcéram, synom i vnukom. Na druhej strane chceme s nimi držať krok a nechceme byť mimo spoločnosti. Preto v našom magazíne prinášame  články, rozhovory, reportáže, ktoré čitateľom pomôžu rozumieť našim deťom a vnúčatám, pochopiť ich svet. Kolobeh života je taký, že vždy si starší myslia, že dobré je len to, čo robili oni  za svojich mladých čias. Ale to nemusí byť pravda.

Chceme zachytiť a sprostredkovať silné ľudské príbehy dnešnej doby, ukázať, že koncom jednej – hoci podstatnej – životnej etapy, sa ešte život nekončí!