Najčítanejšie 

Prečo bývajú súrodenci takí rozdielni?

Aké bude dieťa, závisí od toho, koľké sa narodilo

Poradie narodenia dieťaťa je jedným z faktorov, ktoré budú formovať jeho život. Je preto dobré vedieť, ako na jeho život bude vplývať. Pomôže vám to dieťa lepšie spoznať a pochopiť, prečo sa správa tak, ako sa správa. Spravidla platí:

PRVORODENÉ

-narodilo sa prvé a prvým chce zostať

-po narodení súrodenca (najmä ak je medzi nimi malý vekový rozdiel) sa môže cítiť „zbavené“ trónu: hľadá prílišnú pozornosť a ak ju nenájde, cíti sa prehliadané, neisté

-veľmi často je nadmerne výkonné, úplne zaujaté svojou vlastnou prestížou

-býva perfekcionistické, musí mať pravdu, byť dokonalé. Je zodpovedné.

V škole:

-keďže dostávajú veľa pozorností od rodičov, môžu to isté očakávať od učiteľov

-zvyčajne majú dobré známky

-radi sú vodcami a preto môžu mať ťažkosti pracovať v tíme, ak ho vedú

-nemajú radi unáhlené zmeny, presne chcú vedieť, čo sa deje a prečo (môžu mať ťažkosti, ak im učiteľ nedá presné a jasné inštrukcie)

-chcú byť najlepšími a veľmi sa o to usilujú, často až nezdravo

DRUHORODENÉ

-je narodené „za“ a ťažko to doháňa

-často je protikladom prvorodeného: ak je ono „dobré“, druhorodené je „zlé“ a naopak

-býva úspešné v oblastiach, o ktoré sa nezaujíma prvorodený súrodenec

-často má pocit, že musí dobehnúť prvého, viac sa snažiť (môže byť hyperaktívne)

-ak často rebeluje, nemá rado pozíciu, do ktorej sa narodilo

V škole:

-učiteľ by mal zdôrazňovať jedinečnosť týchto detí a vyhýbať sa ich porovnávaniu so starším súrodencom

-ak sa staršiemu súrodencovi v škole darí, druhorodené dieťa môže mať v škole problémy a naopak

môže odmietať autoritu a kontrolu ostatných

PROSTREDNÉ

-nemá privilegované postavenie : nemá výhody najstaršieho ani najmladšieho

-je problém ho charakterizovať, hoci často je v niečom odlišné od staršieho súrodenca. Spravidla platí, že buď si pretlačí cestu lakťami, alebo ostáva v úzadí.

-často je veľmi spoločenské, má veľa priateľov, je nezávislé

-stredné deti bývajú dobrými vyjednávačmi, pretože rozumejú umeniu dať niečo za niečo, vedieť robiť kompromisy

V škole:

-zvyčajne má viac priateľov a je spoločenskejšie ako starší súrodenec, zvlášť ak sa najstaršiemu dieťaťu výborne darí v škole

-známky nemáva také dobré, ako najstaršie dieťa, ale býva medzi deťmi obľúbenejšie

-môže sa stať „problémovým“ dieťaťom, ak mladší a starší súrodenci sú silné osobnosti

NAJMLADŠIE

-podobá sa jedináčikovi, ale má súrodencov, ktorých môže pozorovať a modelovať

-môže sa stať „štvancom“ a byť veľmi úspešné, alebo sa u neho rozvinú pocity menejcennosti

-často je „pokazené“ rodičmi a staršími súrodencami. V dospelosti sú z nich spoločenskí ľudia, ktorí vedia druhými veľmi dobre manipulovať

-niekedy nebýva brané vážne, pretože je najmladšie, tiež mu môže chýbať sebestačnosť, pretože mnoho vecí často za neho robia iní

-býva rozmaznané, ale aj temperamentné a srdečné, tvorivé. Niekedy býva netrpezlivé a trochu roztržité

V škole:

-už v ranom veku sa naučilo, ako prinútiť ostatných, aby robili veci za neho a táto jeho manipulácia sa môže prejaviť v škole

-býva ambiciózne, zvyčajne sa vie dostať aj zo zložitých situácií

-ak sú jeho starší súrodenci úspešní, snažia sa ich prekonať. Ak sa mu nedarí, môže strácať sebadôveru

rady sa hrajú a zriedka sú ticho

JEDINÁČIK

-unikátne, trpaslík vo svete gigantov

-závisí od atmosféry v rodine, ako sa bude vyvíjať, zvyčajne je buď nezávislé a samostatné, alebo túži po tom, aby mu niekto neustále pomáhal a zostáva bezmocné a závislé

-nemá súpera, je centrom záujmu rodičov, býva rozmaznané

-má menej príležitostí naučiť sa deliť, často preto trvá na svojom, je bojovné

-často má ťažkosti vychádzať s rovesníkmi, skôr si rozumie s oveľa staršími alebo mladšími

býva osamelé

V škole:

-máva ťažkosti pri nástupe do školy, pretože sa nevie deliť, môže tiež mať ťažkosti pri skupinovej práci

-je orientované na výkon, ale nie tak veľmi, ako prvorodené dieťa, pretože nemá s kým súťažiť

MŔTVE DETI

Deti, ktoré zomreli v nízkom veku, ale aj tie, ktoré zomreli ešte pred pôrodom, budú ovplyvňovať život rodičov. Nikdy sa totiž nezbavia myšlienok na ne, budú premýšľať o tom, aké by boli. Pre deti, ktoré „prežili“, je ťažké s nimi súperiť. Mŕtve deti sú totiž spravidla na piedestále rodičov, v ich predstavách sú dokonalé.

HENDIKEPOVANÉ DETI

Zvyčajne bývajú vylúčené zo súťaženia medzi deťmi. Zdravé deti môžu mať niekedy pocit, že sa všetko točí okolo chorého súrodenca a môžu sa cítiť opustené a zanedbávané.

PhDr. D.Čechová, psychologička

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články