Najčítanejšie Zaujímavosti 

Babička je veľmi dôležitým človekom v živote dieťaťa

Väčšina z nás má krásne spomienky na babičku. Bola to tá najláskavejšie žena na svete. Pamätáme si bezstarostné letné prázdniny, chutné koláče, vynikajúce palacinky s domácim džemom, voňavý čaj, rozprávky pred spaním a veľa ďalších príjemných vecí, ktoré milujúca babička môže  dať  svojim vnúčatám.  Faktom je, že vo väčšine prípadov sa vnúčatá podobajú viac na babičky z matkinej strany.

Genetika osudu

Aj podľa vedcov má najväčší vplyv na život dieťaťa babička z matkinej strany. Učí ho základné pravidlá života a odovzdáva mu všetku svoju lásku a starostlivosť. Spojenie medzi babičkou a vnúčatami je najsilnejšie a najhlbšie. Ako sa ukázalo, tvorí sa na genetickej úrovni. Je vedecky dokázané, že naše deti dostávajú primárny genetický materiál od babičiek.  Aj my máme viac od našich starých rodičov, ako rodičov. Preto je často vidieť aj vonkajšiu podobnosť detí a zosnulých príbuzných.

Genetickí inžinieri hovoria, že gény našim deťom odovzdávajú  ich babičky. Samozrejme, že výnimka potvrdzuje pravidlo. V každej rodine to môže byť inak. Genetika je mimoriadne zložitá a nepredvídateľná. Jedno je však isté, najbližší príbuzní zohrávajú v osude a charaktere dieťaťa veľkú úlohu. Podľa odborníkov dokonca aj pocity, ktoré babička zažila počas tehotenstva, môžu ovplyvniť vývoj vnúčat. Nezabudnite, že rodinný vzťah je komplexný a prepojený organizmus. Takže naše emócie, správanie, dobré i zlé návyky sa môžu prenášať spolu s génmi na naše deti a vnúčatá. Preto je veľmi dôležité venovať veľkú pozornosť zdravotnému a psychickému stavu. Keď si ublížime či už neúmyselne, alebo aj cielene, ublížime aj budúcim generáciám. Premýšľajme o tom! Myslime na seba a starajme sa o svoje zdravie – vaše vnúčatá sa nám poďakujú.

Čo si myslíte o tejto teórii? Napíšte svoj názor!

Foto Depositphotos.com

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články