Aktuálne Dobré rady 

Allianz – SP mení staré poistné zmluvy za nové

Po úspešnom pilotnom projekte spúšťa najväčšia poisťovňa na trhu, Allianz – SP, projekt výmeny starých poistných zmlúv za nové. Zmena sa týka všetkých privátnych poistných zmlúv poistenia nehnuteľnosti a domácnosti uzatvorených pred rokom 2018. Dôvodom je zjednodušenie a zefektívnenie produktového portfólia a transformácia Allianz – SP na modernú digitálnu poisťovňu. „Kvalita produktov a rýchlosť služieb poskytovaných našim klientom je pre nás kľúčová. Udržanie vysokého štandardu služieb pri veľkom množstve produktových generácií je z pohľadu poisťovne veľmi náročné. Chceme, aby všetci naši klienti, ktorí sú s nami aj desaťročia, mali kvalitné poistné zmluvy a vďaka digitalizácii dokázali naše služby využiť kedykoľvek a kdekoľvek,“ vysvetľuje viceprezident rezortu produktov a upisovania rizík Allianz – Slovenskej poisťovne Jozef Paška.

Vymeňte starú zmluvu za novú
Allianz – SP má vo svojom kmeni poistné zmluvy staré desiatky rokov, mnohé ešte z čias Slovenskej poisťovne. Tá najstaršia má už 69 rokov. „Niektoré poistné zmluvy dnes už neposkytujú dostatočnú ochranu majetku. Napríklad nastavená poistná suma je príliš nízka a nepokrýva reálnu hodnotu majetku, alebo nie sú kryté riziká, ktoré sa v minulosti nepoisťovali a dnes sú vzhľadom na klimatické zmeny a zvýšenú škodovosť potrebné. Takisto mnohé informácie získané v minulosti dnes už nie sú aktuálne. Ako zodpovednej poisťovni nám záleží na tom, aby sme mali aktuálne údaje, ktoré nám umožnia zodpovedne a ešte rýchlejšie plniť záväzky voči našim klientom,“ vysvetľuje riaditeľ produktov neživotného poistenia Allianz – SP Michal Bohunský.

Individuálny klient – individuálna ponuka
Všetky staršie majetkové poistné zmluvy budú tak postupne prepracované novou generáciou moderného, jednoduchého a zrozumiteľného produktu Môj Domov, pričom stará zmluva bude vypovedaná. Klient si na jednej zmluve bude môcť poistiť všetok hnuteľný aj nehnuteľný majetok, vrátane poistenia zodpovednosti za škodu. Klienti, ktorých sa zmena týka, budú priamo oslovení obchodníkom. „Dotknutí klienti nás nemusia kontaktovať, ale každého oslovíme prostredníctvom našich obchodných zástupcov s personalizovanou ponukou, aby sme zabezpečili nepretržitú poistnú ochranu ich majetku,“ dopĺňa M. Bohunský. Nová generácia jednotného produktu prinesie klientovi hneď niekoľko výhod. „Zrýchli sa riešenie poistných udalostí, umožní nám rýchlejšie reagovať na žiadosti klientov o zmeny v poistných zmluvách a klient bude lepšie informovaný na všetkých kontaktných miestach. Vyššia efektivita na strane poisťovne v každom prípade prináša benefity najmä klientom,“ uzatvára J. Paška.

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články