Najčítanejšie Predstavujeme vám 

Žiť život na jednej vlne so svojím osudom

… a rozumieť tomu, čo ma v denno-denných vlastných príbehoch stretáva,

… a pochopiť, prečo mi do života prichádzajú presne také situácie, aké mi prichádzajú,

… a pochopiť, z akého dôvodu sa mi niekoľkokrát rovnaké alebo podobné opakujú, pochopiť vlastné koreňové vzorce i plán duše,

… a vedieť, kde sa v tejto chvíli nachádzam, či hovorím životu áno, či mu hovorím nie,

… a chápať všetky zrkadlá, ktoré mi cez všetkých ľudí, cez všetky situácie, ale i choroby a úrazy svietia,

… a poznať cestu z nedôvery do dôvery, zo strachov do pokoja, z pocitov viny, z bezmocnosti, z ľútosti, z ilúzií a prázdnoty do šťastia, radosti, lásky, múdrosti a celistvosti,

… o tom je pre mňa ETIKOTERAPIA. Jej zakladateľ MUDr. Ctibor Hugo Bezděk, český lekár pôsobiaci v Ružomberku v minulom storočí, ju charakterizoval ako etické žitie, žitie v súlade s božími zákonmi,

… v názve ETIKOTERAPIA zaznieva etika, a tak možno povedať, že etikoterapia je žitie v súlade s najvyššou etikou univerza,

… je to pravda o nás samých, je to múdrosť našich predkov, ktorú všetci nosíme v každej bunke svojho tela, len v matrixe sme si dovolili na ňu zabudnúť,

 

… keď som v roku 2009 nastúpila do etikoterapeutickej školy Advaita Vladimíra Červenáka, vedela som, že som doma. Cestu domov však dláždili rôzne životné situácie, v ktorých som „musela“ prežiť smrť vlastného dieťaťa, manželovu smrť, prudké a bolestné zmeny, rôzne ďalšie situácie, ktoré ma vtedy tlačili do bezmocnosti, smútkov, ale i pocitov viny. A tak som hľadala spôsob, ako sa dostať do vyššieho levelu, aby bol život radostný. Rôzne kurzy, semináre… až som si našla jogu, astrológiu, obe zastrešila etikoterapia. Už v etikoterapeutickej škole som mala pocit, že všetko, čo sa učím, poznám. Etikoškola a nadobudnuté etikoterapeutické zručnosti mi sfúkavali prach zabudnutia a začala som výraznejšie chápať  súvislosti v tom, čo robím a čo sa mi v živote deje,

… a začala som byť bytosťou, ktorá sama robí zmeny v živote, ktorá často vystupuje z komfortnej zóny a žijem si s pochopením, prijatím svojho života a rešpektovaním iných životov,

… a nie každý deň je slniečko. Životné výzvy sa ozývajú, dôsledky všetkých mojich činov či nič nerobení prichádzajú v nepretržitej šnúre a ich korene vďaka etikoterapii môžem objavovať a vidieť stále hlbšie a hlbšie,

… navyše, osobne som si spojila etikoterapiu s karmickou astrológiou, a tak objavujem ďalšie vhľady i nové súvislosti,

… je zaujímavé, ako sa aj mne v osobnom živote otvárajú presne tie isté alebo veľmi podobné témy, ktoré mi prichádzajú s inými ľuďmi – priateľmi, známymi i neznámymi ľuďmi v autobusoch, na uliciach, kdekoľvek sa pohnem, všade, vo všetkom a v každom som aj ja, aj moje témy. Celý svet je jeden živý organizmus a ja, ty, my, vy, každý sme jeho jednou originálnou a autentickou čiastkou,

… no RAdosť žiť svoj život momentálne v ženskom tele s veľkou vďakou k celej osobnej histórii svojho rodu, ale i vesmíru,

… napísala som žiť svoj život v ženskom tele, pretože práve v ňom sa učím v tomto živote ísť čo najviac do dôvery životu, aby som vedela čo najlepšie pochopiť všetky svoje vzťahy – svoj vzťah k sebe, iným ľuďom, k celému živému i neživému svetu, vesmíru,

… na čo sa momentálne etikopohľadom pozerám? Napríklad na dôveru k mužom. Keď totiž žena len trochu pohŕda mužom, keď mu nedáva dôveru, kontroluje ho, rieši akoby za neho situácie, oslabuje muža v jeho správnej mužskej sile, prestáva si ho vážiť, z partnerského vzťahu sa stáva súperiaci vzťah. Taká žena stráca lásku, ochranu a bezpečnú náruč svojho muža. Taký muž potom dokazuje svoju silu alebo si dvíha  sebavedomie na úkor žien, alebo vo svojej jaskyni ticho umiera. Momentálne zisťujem, že nedôvera k mužom môže mať u niektorých z nás žien veľmi-veľmi hlboké korene v hlbokej histórii ľudstva,

… a takto by som mohla cez tri bodky na začiatku riadkov v tomto texte pokračovať do konca svojho života počas mnohých životov, lebo…

… lebo milujem život v jeho prejavoch a vesmír miluje autenticitu, originalitu, zodpovednosť i integritu,

…  lebo milujem život a učím sa v ňom hrať správne s kartami, ktoré som si ako duša pri svojom narodení vybrala,

… lebo tak môžem žiť svoj život na jednej vlne so svojím osudom, tak sa usilujem pochopiť ho, prijať a rásť s ním,

… lebo aj toto všetko je pre mňa etikoterapia, etické žitie v tomto svete,

… a svet mi prihráva ďalšie udalosti, ďalšie situácie, ďalšie bytosti,

… najnovšie mi prihral úžasné stretnutie s vnukom zakladateľa etikoterapie – s Alexejom Bezděkom, ktorý má osemdesiatdva rokov, žije v Prahe a s ktorým sme sa jeden novembrový víkend stretli prvýkrát, no obaja sme mali pocit, že sa celé roky, celé životy poznáme,

… život je nádherná hra, milujem život.

S láskou DagmaRA Sarita Poliaková

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články