Aktuálne Zdravie 

Vysoký krvný tlak je potrebné liečiť

Napriek tomu, že ide o bežnú diagnózu, jej príznaky si pacienti často neuvedomujú a nechápu nebezpečenstvo, ktoré predstavuje. Pritom sa dá podchytiť v skorom štádiu.

Za normálny krvný tlak sa považuje hodnota 120/80 mmHg, pričom za hypertenziu sa označuje až tlak od 140/90 mmHg. Zaujímavé je, že jednorazový záchyt zvýšených hodnôt krvného tlaku v ambulancii lekára ešte nie je smerodajný. Môže ich mať na svedomí napríklad aj syndróm bieleho plášťa. Až meranie krvného tlaku približne trikrát denne v domácom prostredí a zaznamenávanie nameraných hodnôt pomôže určiť, či pacient trpí hypertenziou.

„Arteriálna hypertenzia sa často zistí náhodne, napríklad pri predoperačnom vyšetrení alebo vyšetrení z iných dôvodov. Pacient o nej nemusí vôbec vedieť, lebo nemá žiadne príznaky, alebo sú len mierne ako trebárs únava, zadýchanie sa pri chôdzi miernym tempom, občasné bolesti hlavy, ktoré pacient môže pripisovať stresu či vyčerpanosti. Často príde na pohotovosť až pri krvnom tlaku nad 170 – 180, lebo pociťuje bolesť na hrudníku, návaly horúčavy do hlavy alebo závraty, bolesti hlavy často lokalizované v záhlaví. Môže mať tiež rozmazané videnie, napínanie na vracanie, pocit slabosti. Príznaky sú u jednotlivých pacientov rôzne. Ľudia ich často nedokážu vyjadriť, udávajú len, že sa necítia dobre,“ hovorí internistka MUDr. Edita Príhelová z bratislavského Preventívneho centra AGEL Clinic.

K rizikovým faktorom hypertenzie patria fajčenie, nadváha, obezita, genetika, stres, alkohol, nadmerné solenie, vek, ale aj pohlavie. Zatiaľ čo u mužov sa hypertenzia objavuje už v mladšom veku, u žien je to väčšinou až po 50. roku života. Nefarmakologická liečba hypertenzie spočíva v úprave režimu, konkrétne k zanechaniu fajčenia, redukcii príjmu kuchynskej soli, zníženiu hmotnosti.

„Farmakologická liečba hypertenzie má určitú postupnosť. Okrem nameraných hodnôt krvného tlaku sa zohľadňujú sprievodné ochorenia, vek pacienta, kontraindikácie liekov.  Pri nastavovaní na liečbu sa pristupuje individuálne. Niektorí pacienti užívajú aj viacero liekov z rôznych skupín, pretože každá skupina antihypertenzív má iný mechanizmus účinku. Pri rezistentnejších hypertenziách je preto vhodnejšie kombinovať viacero liečiv ako navyšovať dávky jedného lieku. Pre pacienta sú taktiež výhodné lieky, ktoré obsahujú 2 – 3 liečivá v jednej tabletke. Predíde sa tak chybám pri užívaní či zabudnutiu ich užitia,“ vysvetľuje internistka.

Artériovú hypertenziu netreba podceňovať, následky z neliečeného ochorenia môžu byť fatálne. Krvný tlak si nestačí merať iba vtedy, keď človeku príde zle. Aj keď je pacient dobre nastavený na liečbu hypertenzie, mal by si merať tlak 2-3-krát do týždňa, zaznamenávať si hodnoty preto, aby lekár pri kontrolách mohol liečbu korigovať priebežne.

Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková

Hovorkyňa  AGEL SK

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články