Dobré rady 

Viete, v akom stave sú hasiace prístroje, kto a ako často ich musí kontrolovať?

Hasiace prístroje sú základným prvkom bezpečnosti v budovách a iných verejných priestoroch. Mnohí si však neuvedomujú, že ich účinnosť pri potlačovaní požiarov závisí od ich správneho fungovania a údržby. Preto je dôležité mať k dispozícii odborný systém ich kontroly, aby sa zabezpečilo, že sú zariadenia v prípade požiaru vždy pripravené na použitie.

  • Viete, v akom stave sú vaše hasiace prístroje, kto a ako často ich musí kontrolovať?

Stav hasiacich prístrojov

Rovnako ako profesionálne termovízie, aj špeciálne hasiace prístroje disponujú systémom, ktorý je schopný človeku poskytnúť v tú pravú chvíľu potrebnú pomoc. Za týmto účelom však musia byť tieto prístroje v stopercentnom stave, čomu predchádza zabezpečenie ich pravidelnej revízie v podobe zohľadnenia nasledujúcich faktorov.

  • Hasiace prístroje musia obsahovať dostatočné množstvo hasiaceho média, aby boli pri požiari účinné. Pravidelná kontrola hladiny hasiaceho média je teda nevyhnutná.
  • Mechanizmy hasiacich prístrojov, ako sú ventily, trysky a spoje, musia byť v dobrom stave a schopné v prípade potreby správne fungovať.
  • Hasiace prístroje by mali byť vo vizuálnom stave, bez poškodení nádob, trysiek alebo hadíc, ktoré by mohli ovplyvniť ich účinnosť.
  • Ak hasiace prístroje majú indikátory alebo ukazovatele, ako napríklad ukazovatele tlaku, tieto by mali byť v správnom rozsahu, čo naznačuje, že prístroj je pripravený na použitie.

Kto a ako často musí kontrolovať hasiace prístroje?

Odborná kontrola hasiacich prístrojov je zodpovednosťou prevádzkovateľa budovy alebo firemného manažéra, no existujú aj špecifické normy a predpisy, ktoré určujú frekvenciu a postup kontroly.

Profesionálni technici alebo certifikované spoločnosti by mali pravidelne (minimálne raz ročne) vykonávať dôkladnú kontrolu hasiacich prístrojov, ktorá by mala zahŕňať overenie plnivosti, funkčnosti a vizuálne posúdenie stavu prístrojov.

Aj prevádzkovateľ alebo správca budovy by mal pravidelne vykonávať aspoň vizuálnu kontrolu hasiacich prístrojov, ktorá by mala zahŕňať overenie viditeľných poškodení, plnenia a funkčnosti.

Táto činnosť je základným aspektom požiarnej bezpečnosti v každej budove. Pravidelná kontrola a údržba hasiacich prístrojov zabezpečuje, že zariadenia sú vždy pripravené na použitie v prípade požiaru. Zodpovednosť za kontrolu hasiacich prístrojov nesie prevádzkovateľ budovy alebo firemný manažér, ktorí by mali dodržiavať normy a predpisy týkajúce sa frekvencie a postupu kontroly.

Foto Pixabay.com

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články