Aktuálne Zaujímavosti 

Veno pred vydajom: tradícia alebo prežitok?

Veno je majetok, ktorý prináša nevesta do manželstva. Uzavretím manželstva sa veno stane súčasťou osobného majetku manžela, ktorý však na druhú stranu nemá na zriadenie vena žiadny nárok. Predmetom vena môže byť všetko, čo má nejakú majetkovú hodnotu, teda peniaze, hnuteľné i nehnuteľné veci, pohľadávky a podobne. Veno predtým patrilo k tzv. svadobným zmluvám, jeho účelom bolo prispieť na náklady, ktoré manželstvo prináša. 

V minulosti bola zriadenie vena povinnosťou rodičov nevesty, ktorí tak chceli zabezpečiť jej budúcnosť a zvýšiť jej šance na dobré manželstvo. Veno bolo často súčasťou dohody medzi rodinami snúbenca a nevesty, ktoré sa o ňom dohadovali ešte pred svadbou. Veno bolo tiež spôsobom, ako vyjadriť lásku a úctu k dcére, ktorá opúšťala rodný dom. Veno sa prejavovalo rôznymi spôsobmi, napríklad darovaním šperkov, odevov, nábytku, zvierat, pozemkov, domov alebo hotovosti. V niektorých regiónoch Slovenska bolo zvykom, že nevesta dostávala plnú skriňu bielizne, ktorú kupovala hlavne mama, aby mala nevesta po svadbe pripravené. Táto bielizeň bola často ručne vyšívaná a zdobená, čo zvyšovalo jej hodnotu a krásu.  

V súčasnosti sa však tradícia vena pred vydajom stráca. V modernom práve nie je inštitút vena zakotvený, akýkoľvek majetok, ktorý žena do manželstva prinesie, tak preto zostáva v jej vlastníctve, prípadne ho môže zahrnúť do spoločného majetku manželov. Veno sa tak stalo skôr symbolickým gestom, ktoré nie je podmienkou ani očakávaním manželstva. Mnohé ženy si dnes nadobudnú svoj vlastný majetok, ktorý nechcú zveriť do rúk manžela. Niektoré ženy sa tiež vzpierajú tomu, aby boli vnímané ako tovar, ktorý sa predáva za určitú cenu. Veno sa tak stáva prežitkom, ktorý nie je v súlade s rovnoprávnosťou pohlaví a slobodou voľby partnera. 

Na druhej strane, niektoré ženy si ešte stále potrpia na to, aby mali vlastné veno pred vydajom. Pre nich je to spôsob, ako prejaviť svoju vďaku a úctu k rodičom, ktorí ich vychovávali a podporovali. Veno je tiež prejavom ich hrdosti a sebavedomia, ktoré chcú ukázať svojmu budúcemu manželovi. Veno je pre nich aj spomienkou na svoje detstvo a mladosť, ktorú si chcú zachovať aj po svadbe. Veno je pre nich aj symbolom ich kultúry a tradície, ktorú chcú preniesť do svojej novej rodiny. Veno je pre nich aj výzvou a zábavou, ktorá im prináša radosť a spokojnosť. 

Veno pred vydajom je teda fenomén, ktorý má svoje korene v histórii a spoločnosti, ale ktorý sa mení podľa času a okolností. Pre niektoré ženy je to zastaraný a nespravodlivý zvyk, ktorý by sa mal zrušiť. Pre iné ženy je to milá a cenná tradícia, ktorú by sa malo zachovať. Veno pred vydajom je teda otázkou osobnej voľby a postoja, ktorý odráža hodnoty a pocity každej nevesty. 

Foto Pixabay

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články