Aktuálne Zdravie 

Vedeli ste, že krv môžete darovať aj sám sebe? Túto možnosť využíva stále viac pacientov

Autotransfúzia (pozn. darovanie krvi sám sebe) je alternatívou darovania krvi. Krv sa odoberá od pacienta pred plánovanou operáciou, pričom je potrebná spolupráca pacienta, chirurga a transfúziológa. Ako taká autotranfúzia prebieha sme sa opýtali Bc. Adriany Pelčovej zo zvolenskej nemocnice Agel. Odber sa vykonáva v dostatočnom predstihu pred operáciou, ak to je možné, vykonajú sa minimálne 2 odbery. Autotransfúziu je vhodné vykonať pred plánovanou operáciou, kde sa predpokladajú väčšie krvné straty, u pacientov dostávajúcich veľký počet transfúzií, ktorí si už vytvorili protilátky proti cudzím krvinkám alebo ktorí mali v minulosti po  transfúzii reakciu, u ľudí so zriedkavou krvnou skupinou a pri niektorých chorobách.

Ako to funguje v praxi?

Po dohovore s chirurgom si pacient dohodne termín odberu na transfúziologickom oddelení. Odber sa vykonáva rovnakým spôsobom ako tzv. alogénny, vykonáva ho vyškolený personál na darovanie krvi, v priestoroch určených na darovanie krvi v nemocnici počas vopred dohodnutého času. Vyšetrujúci lekár na transfúziologickom oddelení posúdi základné klinické parametre, ktoré by mal pacient spĺňať – hodnoty krvného tlaku, pulzu a hodnoty krvného obrazu (hemoglobín). Odoberá sa 450 ml krvi do odberového vaku. Odobratá krv sa skladuje za obvyklých podmienok v krvnej banke, avšak oddelená od krvných prípravkov krvi a výrazne označená nápisom ‚Autotransfúzia‘.

Existujú pri takomto darcovstve aj nejaké obmedzenia?

Autotransfúzia sa nevykonáva u pacientov, ktorí majú septický stav, závažné srdcové ochorenia, mozgové príhody a ďalšie závažné diagnózy.

Aké sú výhody takéhoto darcovstva?

Zamedzuje sa prenosu infekčných chorôb, znižuje sa riziko tvorby protilátok proti cudzím krvinkám a  povzbudzuje sa aj krvotvorba.

Čo ak pacient nakoniec krv z autotransfúzie nepotreboval. Je možné túto krv použiť pre iných pacientov?

Nie, autotransfúznu krv už nie je možné použiť pre iného pacienta.

Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková

Hovorkyňa  AGEL SK

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články