Dobré rady Najčítanejšie 

Pozitívne, ale aj negatívne myšlienky zásadne ovplyvňujú náš život.

Pozitívne a negatívne myšlienky sú dva spôsoby, ako vnímame svet. Pozitívne myšlienky  nás inšpirujú, motivujú, podporujú a pomáhajú nám dosiahnuť naše ciele. Negatívne myšlienky nás znepokojujú, demotivujú, ničia a bránia nám v raste. 

Pozitívne a negatívne myšlienky ovplyvňujú náš život na viacerých úrovniach: fyzickom, psychickom, sociálnom a duchovnom. Pozitívne myšlienky zlepšujú zdravie, šťastie, sebavedomie a vzdelanie. Negatívne naopak zdravie poškodzujú, spôsobujú smútok, strach a beznádej. 

Ako môžeme zmeniť svoje myslenie z negatívneho na pozitívne? Existuje niekoľko spôsobov: 

  • Vyhýbajte sa negatívnym situáciám a ľuďom. Ak sa stretávate s niečím nepriaznivým, alebo škodlivým pre naše pocity alebo myslenie, pokojne sa im vyhnite, ignorujte ich. 
  • Hľadajte pozitívne aspekty v každej situácií. Ak máte problémy v živote, môžete sa pokúsiť nájsť v nich aj nejaké pozitíva, dobré veci, alebo príležitosti. 
  • Vyjadrujte svoje pocity a potreby. Ak máte nejaký pocit, alebo potrebu poznania, alebo podporu iných ľudí, môžete im to smelo povedať, otvoriť sa im. 
  • Čítajte pozitívne knihy, alebo články. Môžete si vybrať také príbehy alebo informácie, ktoré vás inšpirujú, povzbudzujú, alebo naučia niečo nové. 
  • Meditujte ,alebo relaxujte. Môžete si vytvoriť príjemné prostredie pre svoje myšlienky a uvoľniť tak stres a napätia. 
  • Buďte sebavedomý a vyrovnaný. Môžete si zapísať svoje  silné stránky a úspechy a opakovať  si ich každý deň. 
  • Zabávajte sa, robte veci s radosťou, alebo dokonca aj s vášňou. 

Nedá si v každej životnej situácii myslieť pozitívne, závisí to od konkrétnej reality. Ale vo všeobecnosti, ak budeme mať pozitívny pohľad na život i na seba samých, na ostatných ľudí, na svet okolo nás, budeme mať viac šancí dosiahnuť, to čo chceme i byť šťastnejší. 

Foto Pixabay

 

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články