Dobré rady Najčítanejšie 

Liečba cez zdravotnú poisťovňu – ako sa dostať do Kúpeľov Dudince?

Kúpele Dudince nemajú indikačný zoznam na tri strany, no aj tak ich ročne navštívi viac ako 19 000 ľudí. Vďaka minerálnemu zdroju a odbornej starostlivosti sú obľúbeným miestom aj pre klientov zdravotných poisťovní. Ako sa k návrhu na kúpeľnú liečbu dostať a ako postupovať, keď lekár kúpele schváli? 

Ako si vybaviť NÁVRH

Kúpeľnú starostlivosť, nadväzujúcu na predchádzajúcu ambulantnú alebo ústavnú starostlivosť, schvaľuje vaša zdravotná poisťovňa podľa zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, v znení neskorších predpisov.

Kúpeľnú liečbu navrhuje obvodný alebo odborný lekár na základe zdravotného stavu poistenca. Lekár vyplní tlačivo  Návrh na kúpeľnú starostlivosť (nájdete ho aj na stránke  www.kupeledudince.sk/kupelna-liecba). K návrhu priloží všetky potrebné výsledky vyšetrení, prípadne odporúčania.

Na základe indikačnej skupiny, ktorú lekár uvedie na Návrhu, bude liečba podľa platnej legislatívy zaradená do spôsobu úhrady typu „A“ („komplexná“) alebo „B“ („príspevková“). 

KÚPEĽNÁ LIEČBA v skupine „A“ – komplexná

Čo hradí poisťovňa?

Poisťovňa hradí pri tomto type poukazu klientovi kúpeľnú liečbu, plnú penziu a ubytovanie v 2-lôžkovej izbe (spolu s ďalšou osobou).

Čo hradí klient?

Klient hradí povinné poplatky a v prípade záujmu si môže doplatiť nadštandard.

Ako často je možné absolvovať liečbu v skupine „A“?

Pri jednej diagnóze zvyčajne iba raz – aktuálne po prekonanom zdravotnom probléme alebo operácii. Pri pobyte na 28 nocí má klient nárok na 72 základných procedúr a pri pobyte na 21 noci 54 základných procedúr. 

KÚPEĽNÁ LIEČBA v skupine „B“ – príspevková

Čo hradí poisťovňa?

Poisťovňa hradí pri tomto type poukazu klientovi kúpeľnú liečbu.

Čo hradí klient?

Klient hradí doplatok za stravu a ubytovanie, ako aj daň z ubytovania. 

Ako často je možné absolvovať liečbu v skupine „B“?

Pokiaľ zákon neurčuje inak, je 1 X za 2 roky. Ide o pobyt na 21 nocí, v rámci ktorého klient absolvuje 54 základných procedúr. 

Najčastejšie otázky pri kúpeľnej liečbe cez zdravotnú poisťovňu

Môžem dostať priepustku na víkend?

Priepustka počas víkendu pri kúpeľnej liečbe v indikačnej skupine A a  B nie je možná. Vyplýva to zo zmluvy kúpeľov s príslušnými zdravotnými poisťovňami. Kúpele nie sú dovolenka. Ak do nich idete ako pacient, musíte splniť zákonné podmienky a dodržiavať pravidlá liečby.

Čerpať dovolenku alebo byť na PN-ke?

Môžete čerpať dovolenku alebo práceneschopnosť. PN-ku vám môže vypísať aj praktický lekár doma alebo vám ju po nástupe vypíšeme v kúpeľoch, avšak len na obdobie kúpeľnej liečby.

Môžem byť ubytovaný inde a do kúpeľov dochádzať len na procedúry (ambulantne)?

Áno, môže to byť výhodné napr. pre pacienta, ktorý má kúpele v mieste bydliska alebo v blízkom okolí. Ak ste však ubytovaný priamo v kúpeľoch, venujete sa svojej liečbe a relaxujete v kľude po procedúrach. Odpadajú vám starosti, ktoré máte, ak absolvuje len ambulantnú liečbu.

Záleží na tom, v ktorej zdravotnej poisťovni som poistený?

Nie, nie je to podstatné. Kúpele Dudince majú uzatvorenú zmluvu so všetkými slovenskými zdravotnými poisťovňami.

Môžem využiť Rekreačný poukaz pri liečbe v skupine B?

Overte si nárok na priznanie príspevku u svojho zamestnávateľa (nie je to automatické), vyberte si z ponuky pobytov (pri liečbe v skupine B štandardne nie je možné rekreačný poukaz využiť v prípade čerpania práceneschopnosti). Ak si uplatňujete príspevok na rekreáciu formou elektronickej karty, už pri objednávke pobytu nám nahláste typ karty (napr. Callio, Benefit). Ak si uplatňujete príspevok na rekreáciu na základe faktúry, pri nástupe na pobyt nám nahláste meno osoby, na ktorú má byť vystavená. Po pobyte vydokladujte náklady na pobyt svojmu zamestnávateľovi.

Kontakt

  • Kúpele Dudince, a.s. (liečebné domy Rubín a Smaragd a kúpeľný hotel Minerál)
  • Kúpeľná 106/3, 962 71 Dudince
  • rezervacie@kupeledudince.sk
  • Tel. +421 45 550 44 44, Fax +421 45 550 48 77
  • www.kupeledudince.sk
  • facebook: Kúpele Dudince

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články