Výchova detí 

Juraj Droba: Zmodernizovali sme školstvo, zrekonštrovali cesty, ale rozbehli sme aj záchranu historických a kultúrnych pamiatok.

Na začiatku volebného obdobia som si stanovil cez 100 cieľov, ktoré by som rád splnil. Týkali sa oblasti dopravy, zdravotnej a sociálnej starostlivosti, životného prostredia, ako aj ľudského kapitálu, financovania a komplexného rozvoja regiónu. Som hrdý na to, že ku koncu volebného obdobia je väčšina splnená, odovzdali sme do užívania desiatky zrekonštruovaných ciest, úplne nový cyklomost, otvorili sme centrá pre ľudí s poruchou autistického spektra a v Bruseli sme vybojovali 63 miliónov, ktoré idú na rozširovanie kapacít základných škôl.

Za jeden z najväčších úspechov by som označil modernizáciu stredného školstva. Zriadili sme nové odbory, zrekonštruovali učebne a investovali do ich technologického vybavenia. Nechýbajú ani vynovené športoviská. Aj vďaka tomu počet záujemcov o župné stredné školy vzrástol o tretinu.

V oblasti dopravy sme projekty z projektantských kancelárií presunuli do terénu. Motoristom sme odovzdali úplne novú cestu, ktorá spája diaľničnú križovatku Triblavina so starou seneckou cestou I/61. Reálne sme začali stavať obchvat Chorvátskeho a Slovenského Grobu. V príprave je aj druhá etapa – pokračovanie v smere na Grinavu a následne predĺženie na Pezinok, Modru a Dubovú. Otvorili sme aj nový cyklomost cez rieku Moravu medzi obcou Vysoká pri Morave a s rakúskym mestečkom Marchegg.

Ako prvá župa sme začali proces deinštitucionalizácie v sociálnej oblasti, vďaka ktorému sa väčšie zariadenia zmenia na menšie rodinného typu. Vo výstavbe je Domov sociálnych služieb a Zariadenie podporovaného bývania MEREMA v okrese Pezinok. Novostavba rodinného domu v obci Častá je dokončená a interiér dvoch bytových jednotiek pre dvanástich klientov sa zariaďuje. Ide o prvé alokované pracovisko z celkovej deinštitucionalizácie zariadenia. BSK predpokladá, že prijímatelia sa zabývajú do konca roka. Kraj spustil aj výstavbu druhého rodinného dvojdomu v obci Dubová. Ukončená by mala byť v priebehu budúceho roka. Koncom roka 2022 plánuje BSK ukončiť aj rozsiahlu rekonštrukciu zázemia v zariadení MEREMA v Modre – Kráľovej a debarierizovať zakúpený rodinný dom v Modre. Prevažná časť klientov sa bude môcť nasťahovať v priebehu budúceho roka.

Hotová je aj novostavba na Račianskej v Novom Meste. Župa aktuálne zariaďuje interiér dvoch bytových jednotiek pre 12 klientov. Ukončenie rekonštrukcie pôvodného objektu na Strelkovej v Rači sa predpokladá na jeseň tohto roka. Prví klienti by sa mohli nasťahovať začiatkom budúceho roka. Súčasťou je aj denný stacionár pre 12 klientov. Nové priestory a služby pre prijímateľov sociálnych služieb financuje župa kombináciou vlastných zdrojov a fondov z Európskej únie prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Otvorili sme aj nové špecializované zariadenie pre deti s poruchou autistického spektra aŠpecializované zariadenie pre dospelých s poruchou autistického spektra v Plaveckom Podhradí. To privítalo prvých klientov 1. septembra 2022. Rovnako župa podporuje i centrá včasnej intervencie.

Medzi najdôležitejšie splnené úlohy za ostatné štyri roky v zdravotníctve patrí podpora zriaďovania ambulancií, udržanie pohotovostnej služby v Malackách, rozvoj Polikliniky Karlova Ves a schválenie Stratégie rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2022 – 2026. Táidentifikuje hlavné výzvy zdravotníctva špecifické pre Bratislavský kraj. Zároveň komplexne a vizionársky definuje skupinu opatrení a aktivít nielen v rámci kompetencií kraja, ale aj v spolupráci s ostatnými relevantnými subjektami. Jasne pomenúva jadro problémov v zdravotníctve  a hovorí o tom, že BSK stojí pred neľahkou úlohou zabezpečiť poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti s menším počtom personálu.

V kultúrnej oblasti sme sa pustili do rekonštrukcie historických a kultúrnych pamiatok, napríklad Malokarpatského osvetového strediska v Modre či synagógy v Senci. Spustenia veľkej obnovy sa dočkali aj Bratislavské bábkové divadlo a Divadlo Aréna. Budujeme sieť environmentálno-vzdelávacích centier. Jedno také, nadregionálne, staviame v spolupráci s Dolným Rakúskom v kaštieli v Čunove. Spustili sme aj revitalizáciu parku v Modre a v príprave sú aj parky v Malinove a Stupave.

Väčšinu našich vízií sme pretavili do reality. Za to patrí všetkým kolegom zo župy a konštruktívnym poslancom veľké poďakovanie.

Juraj Droba

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články