Aktuálne Výchova detí 

Deti pod vplyvom alkoholu tvoria až 10 % prípadov privezených na urgentný príjem

Na Slovensku žije takmer štyristotisíc ľudí, ktorí sú závislí od alkoholu a tento počet stále narastá. Cieľom kampane Suchý február je zvýšiť povedomie o jeho škodlivosti na zdravie a životy ľudí.

„V súčasnosti je možné povedať, že so stavmi v dôsledku nadmernej konzumácie alkoholu sa stretávame dennodenne. Jedná sa o všetky vekové kategórie, najčastejšie sú to však ľudia v produktívnom veku a seniori, výnimkou nie sú ani ženy. Evidujeme veľa prípadov, kedy si seniori v dôsledku omámenia alkoholom privodili aj traumatické zranenia ako sú zlomeniny, otvorené zlomeniny, tržné rany a intoxikáciu,“ hovorí vedúca sestra urgentného príjmu Nemocnica AGEL Levice Mgr. Magdaléna Leváková. 

Suchý február sa zameriava na šírenie osvety o negatívnom vplyve alkoholu aj medzi maloletými. „Celý rok sa stretávame aj s prípadmi detí v podguráženom stave. Ročne tvoria až okolo 10 % všetkých privezených prípadov. Deti sú často nájdené vonku v stave opitosti náhodnými okoloidúcimi ako ležia alebo spia, čoho následkom je často aj podchladenie. V súčasnosti sa veková hranica privezených detí pohybuje od 8 do 19 rokov a z hľadiska pohlavia môžeme povedať, že je to 50:50. Veľa detí siaha po alkohole aj z dôvodu psychických ťažkostí, nárast takých prípadov zaznamenávame od pandémie Covidu,“ vysvetľuje primárka pediatricko-neonatologického oddelenia Nemocnice AGEL Levice MUDr. Kristína Apostolov. 

Výzva na mesiac bez alkoholu počas Suchého februára predstavuje príležitosť vytvoriť si aj v tomto smere udržateľné návyky. Očakáva sa, že tento vedomý prístup k alkoholu môže mať trvalý vplyv na naše správanie aj po skončení tohto mesiaca. Iniciatíva podporuje zdravý životný štýl a vytvára priestor na diskusiu o dôležitosti zodpovedného prístupu k alkoholu v každodennom živote.

Mgr. Eva Peterová

hovorkyňa AGEL SK

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články