Najčítanejšie Vaše príbehy 

Dnes je to 29 rokov, čo sme si povedal svoje áno, hovorí Renáta Názlerová

Tie roky ubehli veľmi rýchlo, ale vďaka manželovi je aj po toľkých rokoch ich spoločný život radostný. Pani Renáta sa priznáva, že má teraz pár kíl navyše, ale nemá z toho žiadne komplexy.

 

Renátku Názlerovú v poslednom čase poznáme aj ako bojovníčku za všetky žena, ktoré sa trápia pre svoj zovňajšok. Hovorí, že žiadna žena si nezaslúži byť ponižovaná, či je mladá, alebo vo veku. Či je štíhla, alebo naopak pri tele. Žiadny človek si nezaslúži byť ponižovaný, či je zdravý, alebo hendikepovaný, či je múdry a vzdelaný, alebo nie.


Tento príspevok venujem všetkým žen
ám, ktoré sa trápia pre svoj zovňajšok. Chcem vám povedať – netrápte sa. Nik z tých, ktorí vám prejavujú opovrhnutie, alebo vás urážajú, nežije váš život. Žijete ho vy. Kašlite na to hnusné okolo vás a sústreďte sa na to krásne vo vás.

Text  a foto Renáta Názlerová

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články