Najčítanejšie Vzťahy 

Deň zaľúbených! Ale byť zaľúbený ešte nie je tá pravá láska. Nosí na očiach ružové okuliare a síce sladko chutí a vonia, ale…

Valentínsky deň… mal by sa odohrávať medzi dvoma denne a vždy sa nanovo zaľúbiť do svojho partnera. Živiť lásku a rozvíjať sloveso milovať vo všetkých smeroch.
Láska nikdy neumiera prirodzenou smrťou, ale preto, že nevieme, ako živiť jej zdroj. Zomiera na našu slepotu, chyby, zrady, choroby a rany.  Milovať – to je nedovoliť démonom zničiť to krásne medzi dvomi – dokonale nedokonalú lásku.  Milovať nie je jednoduchosť – je umením. Ak máme milovať a byť milovaní, potom je dôležité vyjsť zo seba… prekonať vlastný egoizmus. Len tak dvaja vytvoria jedno. Ale aj potom má byť každý sám sebou, samostatným celkom, aby sa jeden nestratil v tom druhom. A ak túžime, aby nás niekto miloval, potom i my musíme byť ochotní milovať. Ak chceme milovať druhého človeka, je nutnosť najprv – milovať seba. V láske k sebe… sa učíme láske, lebo ak nemilujeme seba, budeme chybovať i v láske – v starostlivosti o toho druhého a budeme mať problém prijať tú jeho lásku ponúkanú nám a pre nás.
Láska nie je primárne o postoji ku konkrétnemu človeku – je o postoji k životu… o otvorenosti, je rozhodnutím… milovať. Takže nie pocit – ROZHODNUTIE a SĽUB.
Deň zaľúbených, ale byť zaľúbený ešte nie je tá pravá láska. Nosí na očiach ružové okuliare a síce sladko chutí a vonia, ale…
Predstaviteľ frankfurtskej školy Erich Fromm (mám rada jeho myslenie a ffické knihy) volá po láske, ktorá je zrelá. Lásku vníma ako odpoveď na mnohé ľudské otázky, ako základnú ľudskú potrebu. S láskou sa spája sloboda, keď toho druhého nechceme a nepotrebujeme vlastniť. Milujeme ho ako osobu. Fromm vyzýva, aby sme opustili vízie, ktoré nie sú skutočné. Romantika patrí k láske, ale romantika nie je láskou. Útek a výmena partnera sa javí ako ľahké riešenie, ale nie je v súlade so skutočnou láskou. A milovať znamená dať sľub, dávať sa v nádeji a láskou rozpáliť lásku v tom druhom. Láska je aktom viery a kto je slabý vo viere, je slabý aj v láske.
LÁSKA… nikdy nezanikne.
Alenka Medvecká
Foto Pexels

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články