Aktuálne Zdravie 

Demencia: Boj s neodvrátiteľnou realitou

Demencia, postihujúca milióny ľudí po celom svete, je stav, ktorý ovplyvňuje život nielen diagnostikovaných pacientov, ale aj ich rodín. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie v roku 2020 trpelo demenciou viac ako 50 miliónov ľudí z celej svetovej populácie. 

Demencia nie je len samostatné ochorenie, ale skupina symptómov spojených so zníženou kognitívnou funkciou. Na rozdiel od bežného starnutia, demencia vedie k stratám pamäti, zmätenosti a neschopnosti vykonávať každodenné úlohy. Samozrejme, záleží od štádia ochorenia, v ktorom sa jednotlivec nachádza. Starší ľudia nad 65 rokov majú vyššie riziko rozvoja demencie, úlohu v prípade tohto ochorenia môžu zohrávať aj genetické faktory, rodinná anamnéza a kardiovaskulárne ochorenia.

„V prípadoch ak dochádza k úbytku kognitívnych funkcii vo veku nad 3 roky od narodenia, rozprávame o demencii. Demencia v mladom veku sa však vyskytuje vzácne. Pojem demencia spájame s poklesom komunitných funkcii v staršom veku, zvyčajne u ľudí nad 65 rokov. Najčastejšie sa stretávame s demenciou pri Alzheimerovej chorobe, ktorá tvorí až 60 % zo všetkých demencií celosvetovo. Demencia pri Alzheimerovej chorobe (DAT) je primárne neurodegeneratívne ochorenie, čo sa charakterizuje postupným úbytkom kognitívnych funkcií a stratou samostatnosti pacienta. Štatisticky riziko ochorieť demenciou s vekom stúpa. Do 65 rokov je pravdepodobnosť vzniku ochorenia okolo 1 %, od 65 do 85 rokov riziko stúpa už na 5 %, ale vo veku nad 85 rokov je to už cca 40 %.  Väčšinu prípadov DAT tvorí sporadická senilná forma, to znamená že sa vyvinie vo veku nad 65 rokov. Povedať s istotou z čoho, nevieme. Predsenilné formy, ktoré vznikajú v mladšom veku ako 65 rokov, sú omnoho vzácnejšie a tvoria okolo 10 % všetkých DAT a medzi nimi sú často geneticky podmienené formy. Bohužiaľ, terajšia medicína nevie vyliečiť, ani zastaviť demenciu pri Alzheimerovej chorobe. Vieme ju však včas diagnostikovať, liečbou výrazne spomaliť progresiu daného ochorenia a zabezpečiť tak aj roky komfortného samostatného života pre pacientov s DAT. Problém je ale v tom, že v začiatkoch sa demencia často prejavuje depresívnou a úzkostnou symptomatikou, ktorá je často podceňovaná alebo je liečená lekármi iných odborov ako psychiatria,“ vysvetľuje lekár psychiatrickej ambulancie Nemocnice AGEL Levice Mykola Zholob.

Liečba pacientov s demenciou je komplexný proces, ktorý zahŕňa kombináciu farmakoterapie, psychosociálnej podpory, rehabilitácie a starostlivosti. Je dôležité zdôrazniť, že v prípade demencie liečba nevedie k úplnému uzdraveniu, ale môže zlepšiť kvalitu života pacienta a jeho rodiny.

„Prevencia demencie spočíva najmä v aktívnej mozgovej činnosti. Najjednoduchší a zároveň najúčinnejší spôsob prevencie, prípadne oddialenia nástupu kognitívneho deficitu je učenie. Učte sa niečo nové, nové jazyky, hru na hudobnom nástroji, získavajte nové informácie, lúštite krížovky, riešte sudoku a iné hlavolamy, zvýšte čas pobytu na čerstvom vzduchu, redukujte čas strávený pred televíziou a váš mozog sa vám odvďačí dlhodobým a dobrým fungovaním. V prípade objavenia psychických ťažkostí sa netreba hanbiť, ale obrátiť sa čo najskôr na psychiatra. To pomôže včas zistiť a nastaviť potrebnú liečbu. Skorá diagnostika a pravidelné monitorovanie je v prípade tohto ochorenia kľúčové. K psychiatrovi výmenný lístok nepotrebujete, stačí zavolať a objednať sa na vyšetrenie,“ dodal odborník.

Psychiatrická ambulancia Nemocnice AGEL Levice sa nachádza na 5. poschodí pavilónu A. Do ambulancie je možné objednať sa prostredníctvom Call centra. Termíny na vyšetrenie sú dostupné, bez dlhých čakacích dôb.

Mgr. Eva Peterová

hovorkyňa AGEL SK

Ilustračná foto Deposiptphotos.com

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články