Aktuálne 

Čo je za emocionálnou stránkou reklamy?

V zásade má reklama povzbudzovať k nákupu. Deje sa to na základe analýzy vzťahu medzi predajcom a spotrebiteľom, v rovine očakávaní a kompromisov. Stanovujú sa základné ciele a zisťuje sa aktuálny stav v rámci dopytu a ponuky. V tejto rovine úspechy prináša objektívna, logická stránka reklamy v jej konkrétnom formáte. Za jej funkčným pôsobením sa ale skrýva rovnako silný emocionálny koncept. Čo prináša výsledný efekt?

Keď je cieľom emocionálna reklama na internete

Na emóciách možno budovať všeličo, výnimkou nie je ani pôsobivá reklama na internete. Vyžaduje si však veľký rozhľad a dobrú prispôsobivosť, keďže to, čo ju definuje a kreuje, závisí len na spotrebiteľskom správaní. Zákaznícke praktiky a ich skúsenosti sa variujú a navzájom kombinujú, až v reklame reagujeme raz na potreby, inokedy na túžby a afekty. Pri realizovaní emočnej reklamy nestačí poznávať nákupné správanie, ale rozšíriť ho o neurosenzorické vo vzťahu k produktu a značke.

Emocionálna reklama je vyberavá a dôsledná

Emocionálna reklama sa stáva súčasťou tzv. neuromarketingu, ktorý hovorí v príbehoch a v dejovom slede. Pôsobí, resp. prihovára sa do duše klienta s vybraným typom emócií. Ideálne, keď reklamu definujú buď len „dobré“, alebo „zlé“ emócie. Reklama sa na základe toho lepšie identifikuje a pôsobí v dlhodobom horizonte na spotrebiteľské správanie.

Emocionálnou nie je len ikonická reklama

Emočný branding umožňuje rozbehnúť podnikanie všade tam, kde technickú stránku produktu predurčuje zmyselnosť a tvorivosť. Ide o dlhodobý proces, vyvíjajúci sa v amplitúdach lepšej kreativity až po slabú inšpiráciu a stimuly. Síce aj emócie sú „dané“ a rôzne kategorizované, vždy dokážu zaujať svojským stvárnením reality. Obdobne v reklamách povzbudzujú k novým nápadom, pričom vo výsledku objavujeme hodnotné, umelecké stvárnenie.

Zdroj obrázku: metamorworks / Stock.adobe.com

Reklamný článok Seocentrum s.r.o.

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články