Aktuálne Dobré rady 

Tak ako ste dnes spali? Až jedna tretina ľudí má totiž problém so spánkom!

Problémami so spánkom trpí približne jedna tretina ľudí. Do Nemocnice AGEL Levice prichádza 40 až 50% pacientov s duševnou poruchou, v rámci ktorej sa vyskytujú  poruchy spánku. Pri poruchách spánku môže ísť o insomniu (nespavosť), hypersomniu (nadmernú spavosť), narkolepsiu (náhle upadania do spánku), poruchy dýchania v spánku, nočné mory, syndróm nepokojných nôh, poruchy spánku vyvolané užívaním látok, príp. liekov a podobne. Diferenciálna diagnostika porúch spánku si vyžaduje multidimenzionálny prístup, ktorým sa zohľadnia prípadné somatické alebo neurologické ochorenia, ktoré sa vyskytujú v zdravotnom obraze pacienta popri poruchách spánku. Práve poruchy spánku sú totiž často klinicky významným ukazovateľom somatických a neurologických chorôb.

Nespavosť sa môže objaviť v akomkoľvek veku, ale prvá epizóda je bežnejšia počas mladej dospelosti. Menej často sa nespavosť začína v detstve alebo dospievaní. U žien sa môže novovzniknutá nespavosť objaviť počas menopauzy a pretrvávať aj po odznení iných príznakov, ako sú návaly horúčavy. Môže sa objavovať aj v neskoršom veku, kedy býva spojená s inými zdravotnými problémami.

„Ak neviete zaspať, prílišné zaujatie spánkom a nepohoda v dôsledku neschopnosti spať môže viesť k bludnému kruhu – čím viac sa snažíte zaspať, tým viac sa objavuje frustrácia a zaspať sa nedarí. Nadmerná snaha zaspať potláča prirodzené mechanizmy zaspávania a prispieva k rozvoju nespavosti. Ak nespavosť pretrváva, treba si dať pozor na to, aby sa nerozvinuli maladaptívne spánkové návyky, napríklad nadmerné trávenie času v posteli nasledované nepravidelným podriemavaním, strach z nespavosti, sledovanie hodín, a podobne. Ak sa toto všetko deje v prostredí, kde už človek zažil mnoho bezsenných nocí, môže to viesť k zhoršeniu stavu a problémy s nespavosťou sa tak udržujú. Omnoho ľahšie je totiž zaspať, keď sa o to toľko nesnažíme. V praxi sa používa metóda, kedy pacientovi s insomniou odporúčame pravý opak toho, o čo sa doteraz pokúšal, a to, aby sa v posteli snažil zostať čo najdlhšie hore. Podkladom tohto postupu je odstránenie strachu z očakávania nespavosti a s ním spojené fyziologické vzrušenie, ktoré bráni zaspatiu. Tým, že sa človek vo vzťahu k spánku týmto spôsobom  uvoľní, podarí sa mu zaspať,“ vysvetlila psychologička klinickej psychológie Nemocnice AGEL Levice Mgr. Barbara Budinská.

 

Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková

Hovorkyňa skupiny AGEL SK

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články