S Jurajom Drobom o letných aktivitách v Bratislavskej župe

Na aké nové, respektíve rozvojovo pokračujúce projekty sa môžeme tešiť? Významným projektom na podporu tranzitného prepojenia cyklotrás Záhoria na Malé Karpaty je už 2. ročník letného víkendového turistického vlaku Záhoráčik s väčšou prepravnou kapacitou pre bicykle. Týmto projektom sa po 15. rokoch obnovila vlaková doprava na úseku Zohor- Plavecké Podhradie. Cieľom projektu je zvýšiť návštevnosť subregiónov Záhorie a Malé Karpaty cykloturistami, turistami a návštevníkmi bratislavského regiónu. Tento projekt bol realizovaný v spolupráci so Želežničnou spoločnosťou Slovensko a má ambíciu rozšíriť sa o ďalšie inovatívne služby v danej oblasti. Záhoráčik bude premávať od 28.4.2018 do 14.10.2018 v soboty, nedele…

Zobraziť viac