Aktuálne 

Spoločnosť starne. Je najvyšší čas nevidieť na tom len to zlé!

Starnutie spoločnosti je jav, ktorý sa týka zvyšovania podielu starších ľudí v populácii. Tento jav je spôsobený nižšou pôrodnosťou, predĺžením priemernej dĺžky života a migráciou. Starnutie spoločnosti má rôzne dôsledky pre ekonomiku, sociálnu politiku, zdravotníctvo, vzdelávanie a kultúru. 

Často sa na starnutie spoločnosti pozerá len z negatívnej strany. Hovorí sa o problémoch, ako sú nedostatok pracovnej sily, zaťaženie dôchodkového systému, zvyšovanie nákladov na zdravotnú starostlivosť, osamelosť a izolácia starších ľudí, znižovanie kvality života a inovácií. Tieto problémy sú reálne a vyžadujú si adekvátne riešenia, ale nie sú jediným aspektom starnutia spoločnosti. 

Starnutie spoločnosti môže mať aj pozitívne stránky, ktoré by sme nemali prehliadať. Starší ľudia majú bohaté životné skúsenosti, vedomosti a zručnosti, ktoré môžu prispieť k rozvoju spoločnosti. Starší ľudia môžu byť aktívni občania, dobrovoľníci, mentori, učitelia, podnikatelia, umeleckí tvorcovia, starostliví príbuzní a priatelia. Starší ľudia môžu tiež prispievať k zachovaniu kultúrneho dedičstva, tradícií a hodnôt, ktoré sú dôležité pre spoločnú identitu a súdržnosť. Starší ľudia môžu byť zdrojom múdrosti, inšpirácie a radosti pre mladšie generácie. 

Preto je najvyšší čas prestať na starnutie spoločnosti vidieť len to zlé. Je potrebné uznávať a podporovať potenciál a prínos starších ľudí pre spoločnosť. Je potrebné vytvárať podmienky pre aktívne, zdravé a dôstojné starnutie. Je potrebné podnecovať medzigeneračnú solidaritu, spoluprácu a dialóg. Je potrebné využívať starnutie spoločnosti ako príležitosť pre sociálnu a hospodársku transformáciu, ktorá bude zohľadňovať potreby a záujmy všetkých vekových skupín. Starnutie spoločnosti je výzvou, ale aj šancou. 

LIS

Foto Depositphotos.com

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články