Najčítanejšie Zaujímavosti 

Rok 2024 rečou čísel. Analyzuje známa numerologička Katarína Čičmancová

Vždy na konci každého roku ľudí zaujíma, čo ich čaká v nasledujúcom období. Niektorí tieto informácie potrebujú, aby si vedeli nastaviť svoje aktivity a rozhodnutia, aby predchádzali rôznym prekážkam a nezdarom, iní zo zvedavosti, alebo len tak. Je úplne jedno, do ktorej skupiny patríte. Nech sa páči, nahliadnite do roku 2024.

Dá sa povedať, že rok 2020 nám úplne zmenil život a jeho hodnoty. Nastala úplne iná doba, ako sme boli zvyknutí do roku 2019. Neostal ani jediný človek, ktorého by táto doba nezmenila, alebo nejako nepoznačila. Možno teda povedať, že nastalo obdobie „do Covidu a po Covide“. Ľuďom sa zmenili hodnoty, postoje a priority. Veci, ktoré si ľudia nevedeli predstaviť sa stali realitou. Rok 2020 spustil veľkú transformáciu nie len v myslení a postoji ľudí, ale vo všetkých oblastiach sveta.

Rok 2023, ktorý nám práve končí, priniesol veľké zmeny svetového charakteru v politike, ekonomike a v otázkach týkajúcich sa prírodných zdrojov. Vniesol nám do života ešte väčší pocit nestability a neistoty. Vznikali protesty, nespokojnosť, nie len na úrovni ľudí, ale zároveň sa zintenzívnili klimatické zmeny. Rok začal zemetraseniami, začali stúpať vody, objavovali sa uragány a hlásili sa všetky živly. Všetko toto bolo aj do roku 2023, ale neprejavovalo sa to tak intenzívne a aktívne , ako na konci tohto roka. Rok 2024 bude na aktivitu živlov tiež veľmi bohatý.

Keď sa pozrieme na rok 2024, ktorého súčet tvorí číslo 8, bude sa niesť v znamení čestnosti, spravodlivosti, vnútornej rovnováhy, ale aj obchodu, bohatstva a moci. V celom období sa budú nastavovať nové hranice finančného systému a preto to bude popredná téma.

Osmička predstavuje aj tok energie a všetkého čo sa týka internetu, umelej inteligencie a nových technológii. V tomto roku zaznamenáme veľký rozmach v tejto oblasti.

Číslo 8 predstavuje aj muža, zložky obrany (vojaci a polícia), stroje. V politike, ale aj v ekonomike, budú mať hlavné slovo muži, ktorí budú rozhodovať o celkovej situácii. Pritom bude dôležité, aby sa udržala situácia v rovnováhe a našli sa spoločné riešenia.

Zo zdravotného hľadiska vibrácia čísla 8 má vplyv na srdce a cievy. Je nesmierne dôležité, aby ľudia, ktorí majú kardiovaskulárne problémy, sa v tomto roku zbytočne nerozčuľovali a zaťažovali sa primerane svojim silám.

Ľudia, ktorí majú v dátume narodenia doplnkové číslo 8 (deň narodenia 8., 17., 26.), a/alebo sú narodení v auguste a/alebo súčet roku narodenia je 8 a/alebo životné číslo je 8, bude pre nich rok 2024 rokom hojnosti, ak si splnili svoje úlohy za predošlý osemročný cyklus.

Od roku 2020 do roku2029 na každého z nás energeticky vplývajú dve dvojky. Znamená to silnejšiu citlivosť a vnímavosť. Ovplyvňuje to aj ľudí, ktorí vo svojom dátume dvojku nemajú. Citlivosť a vnímavosť je veľmi dôležitá pre túto dekádu.

  1. Q roka

Ľudia budú doťahovať záležitosti starého roku a pripravovať sa na energie roku nového. Začnú sa podpisovať tajné nezverejnené dohody, ktoré sa budú týkať finančného systému. Nebudú v prospech nášho obyvateľstva a krajiny. Starý systém sa bude rušiť. Ľudia budú mať veľký pocit nestability a neistoty.

  1. Q roka

Voľbou nového prezidenta začnú radikálne zmeny nového finančného systému. Občania budú mať pocit tvrdého režimu. Začnú protesty a revolučnou náladou prejavia pocit nestability a neistoty.

V máji je predpoklad silných dažďov a záplav, pod vplyvom čoho začne byť znečistená voda a pôda. To môže ohroziť úrodu tohto roku. Kontaminácia vody môže priniesť nové vírusové ochorenia, čo môže spôsobiť obmedzenia až zatvorenie krajiny. Ľudia budú čerpať zo skúseností z obdobia po Covide.

Majetkové straty a jeho znehodnotenie, zmenia hodnoty, názory a postoje ľudí. Obmedzí to ich plány a ciele, ale navedie na nové cesty k objaveniu svojho skrytého potenciálu. Ľudia začnú vidieť zmysel a priority života v úplne iných hodnotách ako doteraz.

  1. Q roka

Bude pokračovaním a stupňovaním neočakávaných udalostí predošlých mesiacov. Toto všetko veľmi poznačí nie len našu krajinu, ale aj celý svet.

  1. Q roka

V poslednom kvartáli sa situácia bude upokojovať. Začne sa zavádzať nový platobný systém digitálnej meny, ktorý globálne zasiahne a ovplyvní oblasť finančníctva a ekonomiky. Budú vznikať nové zákony a predpisy, ktoré podporia jej zavádzanie. Zo začiatku to bude iba skúšobná verzia, ktorá však zostane natrvalo.

Ak ľudia budú schopní prijať nové zákony a vnútorne sa s nimi vyrovnajú, pomôže im to zvládnuť túto novú situáciu.

V priebehu roku vzniknú také udalosti, ktoré nedokáže nikto predvídať a predpovedať, lebo sa udejú veľmi rýchlo a nečakane. Ľudia nebudú chápať, prečo tieto situácie nastávajú. Všetky udalosti prinesú duchovný rast a nový rozmer vnímania človekom. Dôležité v celej tejto situácii bude, nájsť svoju cestu a zistiť v čom je človek dobrý, v čom sa dokáže uplatniť a prejaviť. Hoci sa nám bude zdať, že rok plynie pomaly  a celé obdobie trvá nekonečne dlho, vzniknuté udalosti prinesú veľmi rýchle a rázne zmeny, od ktorých sa bude odbíjať ďalšie dianie v spoločnosti a vo svete.

Len zmenou seba samého vieme ovplyvniť situáciu. Energia čísel je jedna vec a energia Vesmíru iná. Ak my zmeníme seba a svoj postoj k okoliu, všetko bude ináč.

Katarína Čičmancová

Škola numerológie NUMERO + poradenstvo

mobil: +421 905 493 395

http://www.numero.sk/

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články