Aktuálne Zdravie 

Robte všetko preto, aby ste neskončili na oddelení dlhodobo chorých, hovorí pani Tatiana (79!

Mám taký pocit, že starší ľudia sú na okraji a treba si ich ctiť aspoň tak, ako v tejto nemocnici, keď sú v ťažkostiach, pretože sa o pacientov dobre starajú. Život netreba končiť, keď sa nemusí, len ležaním, ale, kým človek vládze, je potrebné byť mobilný. Nielen fyzicky, ale aj psychicky.

Mali by ste pre svoje mladšie ja nejaký odkaz? Urobili by ste iné rozhodnutia?

Pracovala som v zdravotníctve, viem, že to nie je ľahké povolanie, skôr poslanie, pokiaľ to človek nerobí sám zo svojho rozhodnutia, potom to nemá veľký význam. Spoločnosť musí byť prvá, ktorá tomu vytvorí podmienky, aby sa aj mladí mohli postarať o starších. Nemôžu byť na okraji. Platiť lieky a všetky služby. Za dnešnej ekonomickej situácie sa to nedá.

Povedali by ste, že teraz sa žije náročnejšie ako kedysi? V čom je najväčší rozdiel?

Mladosť bola veselšia, radostnejšia. Chodievala som do rôznych škôl, aj mimo miesta bydliska, to znamená, že som bola zamestnaná aj ako stredoškoláčka a veľmi dlho do večera, ale nemala som telefón, takže som sa potom mohla venovať aj iným aktivitám. Bolo to náročné, ale, ak bol celý deň aktívne naplnený, tak to bolo dobré.

Čo by ste zo svojich životných skúseností poradili mladým ľuďom? Ako prežiť ten život čo najlepšie?

Aby sa nevzdávali, aby boli vždy v pohybe. Fyzickom i mentálnom.

Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková

Hovorkyňa skupiny AGEL SK

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články