Aktuálne Zdravie 

Pri náhlej cievnej mozgovej príhode je najdôležitejšie čo najrýchlejšie privolať záchranárov a dostať sa do nemocnice.

Výskyt náhlej cievnej mozgovej príhody ( NCMP) je vyšší u ľudí vo veku nad 60 rokov, avšak v posledných rokoch je pozorovaný pokles vekovej hranice a výnimkou nie sú NCMP aj vo veku 45 – 50 rokov, zriedkavo aj menej. Mozgové príhody možno rozdeliť na ischemické a hemoragické. Ischemická mozgová príhoda nastáva, keď zrazenina zablokuje alebo zúži tepny zásobujúce mozog krvou a kyslíkom. V dôsledku toho mozog dostáva príliš málo alebo žiadny kyslík a môže byť trvalo poškodený. Prechodný ischemický záchvat alebo „malá mozgová príhoda“ ja spôsobený dočasným zablokovaním mozgovej cievy. Príznaky mŕtvice, ako je ochrnutie, porucha reči, závraty alebo dvojité videnie, pominú, keď sa krvná zrazenina opäť uvoľní a zablokovaná časť mozgu dostane opäť krv bohatú na živiny a kyslík. Hemoragická mŕtvica nastáva, keď krvná cieva v mozgu praskne. To spôsobuje hromadenie krvi v mozgu a poškodzuje mozgové bunky. Fibrilácia srdcových predsiení je jednou z najčastejších srdcových arytmií a zvyšuje riziko cievnej mozgovej príhody až päťkrát. Hoci pacient často netrpí žiadnymi príznakmi, je dôležité, aby bola arytmia odhalená a liečená čo najskôr. Keď krv nie je pumpovaná cez srdce efektívne, ako je to v prípade fibrilácie predsiení, môžu sa v srdci vytvárať krvné zrazeniny a nakoniec spôsobiť mŕtvicu.

Celosvetovo každý rok utrpí mozgovú príhodu v priemere až 17 miliónov ľudí, z čoho je až 20% spôsobených fibriláciou predsiení, ďalších 80% môže byť spôsobených inými faktormi, ako napríklad vysoký krvný tlak, diabetes, vysoký cholesterol, srdcovo- cievne ochorenia, obezita, stres, nadmerná konzumácia alkoholu, nízka fyzická aktivita alebo nezdravá strava.

V priemere za rok je až 40 % pacientov hospitalizovaných v Nemocnici AGEL Levice na neurologickom oddelení s cievnou mozgovou príhodou. „Príznaky mŕtvice závisia od oblasti mozgu, ktorá sa nedokrvením poškodí. Cievna mozgová príhoda môže zahŕňať množstvo príznakov, ako napríklad náhle oslabenie ruky alebo nohy, zvyčajne len na jednej strane tela, pokles ústneho kútika – vykrivenie úst, slepotu alebo dvojité videnie, problém s prehĺtaním, neschopnosť hovoriť alebo rozumieť slovám, poruchy rovnováhy a závraty, brnenie alebo necitlivosť,“ hovorí primárka Neurologického oddelenia Nemocnice AGEL Levice MUDr. Zuzana Dean. Ak nastane krízová situácia, je dôležité rozpoznať príznaky pomocou testu. ,,Zistiť, či sa dotyčná osoba môže usmiať, ak sú ústa krivé alebo je jedna strana tváre ovisnutá, môže to znamenať mŕtvicu. Pokles jednej ruky pri predpažení oboch rúk je takisto typický príznak. V tejto situácií je potrebné urýchlene kontaktovať zdravotnú službu. Čím skôr je možné toto ochorenie liečiť, tým menšie bude  poškodenie mozgu a tým bude väčšia šanca na uzdravenie,“ hovorí skúsená odborníčka.

Základom úspešnej liečby je pri cievnej mozgovej príhode edukovaný pacient, resp. príbuzní či okolie, ktorí rozpoznajú príznaky možného akútneho mozgového infarktu a čo najskôr zabezpečia prevoz pacienta do nemocnice, najlepšie záchranným tímom. Tím neurológov potom na základe vyšetrení určí presnú diagnózu, ako aj spôsob liečby vrátane tzv. trombolýzy, rýchleho spriechodnenia upchatej tepny. Vďaka nemu sa obnoví prekrvenie časti mozgu, ktorá pri mozgovom infarkte trpí nedostatkom kyslíka. Vyhliadky na uzdravenie sú v tomto prípade najlepšie.

Varovné príznaky, že môže ísť o náhlu cievnu mozgovú príhodu a treba okamžite volať rýchlu zdravotnú službu na číslach 112 alebo 155:

  • Brnenie alebo úplné zmeravenie tváre. Neschopnosť usmiať sa, zapískať alebo prehĺtať.
  • Neschopnosť ovládať ruku,  je akoby bez citu. Šálka kávy alebo cigareta náhle vypadnú z ruky.
  • Noha  prestane poslúchať alebo sa pri chôdzi podlamuje.
  • Neschopnosť vysloviť slová napriek tomu, že človek presne viete, čo chce povedať, alebo opačne – neporozumenie tomu, čo hovorí okolie.
  • Zlé čítanie a písanie, závrat a pocit na vracanie.
  • Na dve až tri minúty rozmazané alebo dvojité videnie na jednom oku.
  • Strata rovnováhy, nekoordinovaná chôdza.
  • Náhla bolesť hlavy, ktorá  niekedy prechádza do stuhnutia krku.

Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková

Hovorkyňa skupiny AGEL SK

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články