Aktuálne Dobré rady 

Aký bude rok 2022 z pohľadu známej numerologičky Kataríny Čičmancovej?

Druhé desaťročie (2020 – 2029) 21. storočia nám už od samého začiatku prináša veľké transformačné zmeny. Tento transformačný proces, ktorým naša Zem aktuálne prechádza je prechod celej slnečnej sústavy z energií veku Rýb do energií veku Vodnára. Aj keď sa celý tento proces začal spúšťať a prejavovať už v 80-tych rokoch minulého storočia, výrazne sme si ho uvedomili až začiatkom nástupu druhého desaťročia rokom 2020.

Celé toto obdobie prináša nové energie, ktoré majú veľký vplyv na dianie a situáciu vo svete, ale aj na každého jedinca. Keďže sme súčasťou Zeme, aj naše telo prechádza touto transformáciou. Prejavy môžu byť nasledovné: bolesti kĺbov a kostí, bolesti svalov, tlaky v hlave, vypadávanie pamäti, silné vylučovanie slín, grganie, zvýšená plynatosť, pocit vnútorného ohňa pri normálnej teplote, vnútorné napätie, prejavy suchej pokožky na rukách a nohách, požívačnosť – ľudia môžu prestať ovládať svoj apetít, alebo prirodzená redukcia jedla s následnou očistou tela na bunkovej úrovni a potreba menej spať.

Všetky tieto symptómy, ktoré sa prejavia, by sa mali liečiť prírodnými metódami. Tieto zmeny prinesú aj nové liečivá, ktoré budú blahodarne vplývať na náš organizmus. Mnohé staré osvedčené preparáty prestanú fungovať. Netreba sa toho báť, ale prijať to ako súčasť novej doby. Táto neistá situácia vyvoláva u ľudí strach a paniku, lebo nechápu, čo sa deje. Ľudia so silnou energetikou sa dokážu s týmito zmenami vysporiadať ľahšie a rýchlejšie.

V prvom kvartáli roku 2022 (január, február, marec) sa nám ujasnia a prečistia vzťahy a situácie, ktorým musíme čeliť. Aj otázka očkovania by sa mala vyjasniť a mal by ustať tlak, ktorý negatívne vplýva na psychiku ľudí a rozdeľuje spoločnosť.

V období druhého kvartálu (apríl, máj, jún) prídu veľké transformačné zmeny, ktoré na seba upriamia pozornosť a prinútia ľudí zamyslieť sa viac nad sebou. Začne sa prejavovať potreba navzájom si viacej pomáhať a venovať väčšiu pozornosť sami sebe a svojmu najbližšiemu okoliu.

V čase tretieho kvartálu (júl, august, september) nastane prehodnocovanie starých vzťahov a starého systému uvažovania. V spoločnosti nastanú veľké zmeny nie len v postoji a myslení ľudí, ale aj na politickej scéne a v bankovom sektore.

V štvrtom kvartáli (október, november, december) nastane situácia uvedomenia si a rozpoznania skutočných hodnôt. Ľudia si začnú viac uvedomovať význam vzťahu a potrebu súdržnosti. Bude nevyhnutné zosúladiť sa so svojim vnútrom na dosiahnutie harmónie, pokoja a pohody.

V tomto desaťročí sa rodí nová generácia detí, ktorá bude obdarená silnými schopnosťami vnímania, naciťovania vecí a situácií.

Potrebujeme veľa energie a nadhľadu, aby sme stav, ktorý bude trvať približne do roku 2025 zvládli a zosilneli. Pre ľudí bude dôležité naučiť sa disciplíne a ovládnuť svoje ego. Nájsť v sebe úctu a pokoru a vážiť si názory a prácu druhých. Kto sa nedokáže prispôsobiť týmto požiadavkám doby a neprijme ľudí takých akí sú, s ich názormi a postojmi, prejde veľkými stratami a neúspechmi.

Našou úlohou bude, aby sme očistnú silu, ktorú nám nie len rok 2022, ale aj celé desaťročie dáva, využili na neľahkú prácu na sebe a svojom osobnom raste. Pochopenie situácie nám pomôže ľahšie prijatie toho, čo nám každodenný život prináša. Pretvoríme tak svoje životy a zvládneme veľké transformačné zmeny, ktorými naša planéta prechádza.

Katarína Čičmancová

https://numero.sk/numerologia-z-datumu-narodenia/skola-numerologie-numero/

Základy numerológie a harmónia vzťahov podľa čísel     19. 1. 2022 – 4. 2022

Ako myslí a cíti vaše dieťa                                                                15. 2. 2022 – 24. 5. 2022

Vzťahy ako z rozprávky                                                                       2. 5. 2022 – 30. 5. 2022

 

 

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články