Dobré rady Najčítanejšie 

Predaj “Pobytov so Štátnou účelovou dotáciou pre dôchodcov SR od 198,00 € / pobyt”

Pobyty pre dôchodcov SR so štátnou účelovou dotáciou 100,00 € na 1 pobyt / 1 osoba v hoteloch SOREA , v hoteli Zámok Topoľčianky a v hoteli Flóra, Trenčianske Teplice.

Čerpanie dotácie MPSVR SR na podporu rekondičných aktivít v súlade s § 6 ods. 1 písm. b) a ods. 5 zákona č. 544/2010 Z. z. je zabezpečované prostredníctvom KOZ SR.

Vážení klienti hotelovej siete SOREA !
Oznamujeme vám, že sme zahájili predaj rekreačných pobytov so štátnou účelovou dotáciou pre dôchodcov SR!
Prvý možný termín nástupu na pobyt so štátnou účelovou dotáciou je 5.5.2024 do hotelov SOREA v Bratislave, v Nízkych i Vysokých Tatrách a na Spiši v Starej Ľubovni. Tak ako po minulé roky je možné prihlásiť sa na pobyt aj do hotela Zámok Topoľčianky a do hotela FLÓRA v kúpeľnom mestečku Trenčianske Teplice. 

Pobytu so štátnou účelovou dotáciou sa môže zúčastniť poberateľ starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo výsluhového dôchodku, ktorý nevykonáva činnosť zakladajúcu nárok na príjem zo závislej činnosti alebo na príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, má trvalý pobyt na území SR a spĺňa podmienku na čerpanie dotácie MPSVR SR na podporu rekondičných aktivít v súlade s § 6 ods. 1 písm. b) a ods. 5 zákona č. 544/2010 Z. z. Túto skutočnosť musia klienti potvrdiť podpísaním Čestného vyhlásenia, ktoré ako súčasť dotačného poukazu obdržia pri nástupe.
Účastník rekreácie, ktorý už využil prostriedky štátnej účelovej dotácie, si môže v príslušnom roku zakúpiť v spoločnosti SOREA iný cenovo zvýhodnený pobyt pre seniorov od 60 rokov.

Čo vám ponúkame?

7 dní / 6 nocí – ubytovanie s PLNOU PENZIOU ( raňajky – obed – večera ) a DPH v cene pobytu !

6x ubytovanie v dvojlôžkovej izbe
PLNÁ penzia – 6x raňajky, 5x obed, 6x večera, vrátane DPH (bohaté bufetové raňajky, viacchodový servírovaný obed, viacchodová servírovaná večera, resp. bufetová večera)

Pobyt so štátnou účelovou dotáciou začína v nedeľu večerou a končí v sobotu raňajkami ( po dohode s hotelom možnosť posunu termínu ). Záujemca o pobyt so štátnou účelovou dotáciou môže vykonať rezerváciu priamo v príslušnom hoteli SOREA, v Hoteli Zámok Topoľčianky a v hoteli FLÓRA.
Pobytu so štátnou účelovou dotáciou je možné zúčastniť sa len jeden krát počas príslušného kalendárneho roka!

Vernostná zľava SOREA , ani žiadna iná zľava sa nevzťahuje na pobyty so štátnou účelovou dotáciou.

Spolu s vnúčaťom

Vo všetkých hoteloch SOREA platí ZĽAVA:
✔1 dieťa do 7,99 rokov na prístelke, alebo spoločnom lôžku pri 2 plne platiacich ŠUD klientoch v dvojlôžkovej izbe so 100% zľavou z ceny pobytu s plnou penziou

V hoteli SOREA MÁJ, SNP a ĎUMBIER platí ďalšia ZĽAVA:
✔1 dieťa do 7,99 rokov pri ubytovaní v jednolôžkovej izbe s osobou ŠÚD so 100 % zľavou z ubytovania s povinným doplatkom za stravovanie podľa platného cenníka pre individuálneho klienta.

V hoteli Zámok Topoľčianky platí ZĽAVA:
✔1 dieťa do 7,99 rokov na prístelke, alebo spoločnom lôžku pri 2 plne platiacich ŠUD klientoch v dvojlôžkovej izbe so 100 % zľavou z ceny pobytu s plnou penziou

V hoteli Flóra platí ZĽAVA:
✔1 dieťa do 7,99 rokov pri ubytovaní dvoch ŠUD klientov v spoločnej izbe so 100% zľavou z ceny pobytu s plnou penziou

Spolu s manželom a s domácim maznáčikom – zvieratkom.

Ak jeden z manželov nespĺňa podmienku nároku na pridelenie Štátnej účelovej dotácie, môže využiť  inú ponuku hotelov SOREA, hotela Zámok Topoľčianky a hotela FLÓRA – cenovo zvýhodnený SENIOR FIT pobyt aj pre pracujúcich dôchodcov, alebo iný seniorsky produktový Relaxačný balíček. Ako sprievodcov si môžu so sebou zobrať aj rodinných maznáčikov. Takmer všetky hotely SOREA umožňujú za poplatok pobyt so zvieraťom (výnimkou je len hotel SOREA TITRIS, kde nie je povolený vstup so zvieraťom).

Ceny pobytov a rezervácie

V priloženom letáku nájdete prehľad cien pobytov od 5.5.2024 do 7.12.2024 podľa jednotlivých hotelov. Uvedená cena je už po odpočítanej dotácie 100,00 €!

Rezervácie posielajte na:
hotel SOREA REGIA – regia@sorea.sk, Hotel SOREA MÁJ – maj@sorea.sk, Hotel SOREA ĎUMBIER  – dumbier@sorea.sk, Hotel SOREA SNP – snp@sorea.sk, Hotel SOREA TRIGAN – trigan@sorea.sk, Hotel SOREA URÁN – uran@sorea.sk, Hotel SOREA TITRIS – titris@sorea.sk, Hotel SOREA HUTNÍK I. – hutnik@sorea.sk, Hotel SOREA ĽUBOVŇA – lubovna@sorea.sk
hotel Zámok Topoľčianky –  zamok@zamoktopolcianky.sk
hotel FLÓRA, Trenčianske Teplice –  recepcia@hotelflora.sk

Prajeme vám krásne zážitky v hoteloch SOREA, v Zámku Topoľčianky a v hoteli FLÓRA !

LETÁK ŠUD pobytov pre rok 2024

http://www.sorea.sk/

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články