Najčítanejšie Zdravie 

Onkologickí pacienti zápasia nielen s ochorením, ale aj so sociálno-právnymi problémami

Problémy onkologických pacientov sa pri boji s ochorením nekončia. Často zápasia s ďalšími sociálno-právnymi problémami, ktoré oni ani ich rodiny nevedia vyriešiť. Ide o problémy týkajúce sa hmotnej núdze, finančných príspevkov či pracovných vzťahov. Lekár je špecializovaným odborníkom pre liečbu ochorenia – nemôže nahrádzať poradcu v sociálno-právnych otázkach.

Bližšie o probléme hovorí Doc. MUDr. Štefan Korec, PhD. (pozri video)

Komunikácia pacienta so sociálno-právnym odborníkom

Bezplatná sociálno-právna poradňa je unikátnym projektom, spoločnosti Teva Pharmaceuticals, ktorého cieľom je pomôcť pacientom a ich rodinným príslušníkom, nájsť potrebné informácie v prehľadnej forme a na jednom mieste.

Systém sociálneho zabezpečenia je zložitý

Úrady majú tendenciu zamietnuť žiadosti napísané „jednoducho“ – kľúčom k úspechu je často práve správne naformulovaná žiadosť či kvalitné odvolanie. Význam poradenstva sa týka aj samotnej liečby pacienta, ktorá môže byť ohrozená napríklad aj nedostatočnou saturáciou sociálnych služieb. Na webový portál www.sopo.sk sa môžu obrátiť všetci onkologickí pacienti, bez ohľadu na druh ochorenia. Pacientom a ich rodinným príslušníkom poskytuje ucelené a odborné informácie v oblastiach, v ktorých nemajú dostatočné informácie, respektíve nevedia, ako daný problém riešiť.

Aké sú najčastejšie problémy pacientov?

Ako si môžem vybaviť príspevok na chránenú dielňu? Môžu ma umiestniť v domove dôchodcov aj proti mojej vôli? Žiadosť o parkovací preukaz mi zamietli.Otázok z oblasti sociálno-právnych problémov, s ktorými pacienti zápasia je nespočetne veľa. Sociálno-právny poradca však najčastejšie rieši problémy v oblasti posudzovania príjmu a majetku, aktivačných prác, ale aj spôsoby akými sú posudzovaní ťažko zdravotne postihnutí. Pacienti nevedia ako požiadať o príspevok na pohonné hmoty či ďalšie finančné kompenzácie súvisiace s prepravou. Problémom sú aj nízke opatrovateľské príspevky, práceneschopnosť či skončenie pracovného pomeru.

 

Ako bezplatná poradňa funguje?

Aby sa pacienti mohli s online poradňou spojiť, dostanú od samotných lekárov edukačnú brožúru a kartičku s unikátnym kódom, vďaka ktorému sa budú môcť na stránke prihlásiť a napísať svoj problém. Pre starších alebo menej on-line zdatných pacientov sú pripravené korešpondenčné lístky s ofrankovanou obálkou. Sociálno-právny poradca následne odpovedá na otázky do piatich pracovných dní, v prípade využitia otázky poštou, zašle odpoveď v zalepenej obálke. K dispozícii je aj konzultačná telefónna linka poradne, na ktorú sa môžu pacienti obrátiť v pracovných dňoch vo vyhradených hodinách.

Pripravila Libuša Sabová

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články