Aktuálne Zdravie 

MUDr. Viliam Dobiáš pre Superbabky: Súbor opatrení vecne

SÚBOR OPATRENÍ VECNE od Andrei Nassimabedini, biologičky pracujúcej v jednom z laboratórií v Bratislave

Drahí priatelia, kamaráti, kolegovia :

ako viacerí viete, som jedným z laboratórnych diagnostikov v dvoch

zdravotníckych zariadeniach v Bratislave, a s postupujúcou situáciou

medializovaných informácií, začína byť čoraz ťažšie rozlíšiť prínosné

informácie, ktoré nám všetkým umožnia v zdraví a pokoji prekonať súčasnú

epidemiologickú situáciu. Výrazne to znižuje kvalitu práce zdravotníckych

pracovníkov, keďže spätná väzba od pacientov je iracionálna, vystrašená a

zmätočná, a v konečnom dôsledku nebezpečná hlavne pre rizikové skupiny.

Tento malý apel je pre vnučky a vnukov starých rodičov, dcéry a synov

rodičov, rodičov krpcov. Pre všetkých, na ktorých nám záleží, aj pre zvyšok

populácie, ktorej súčinnosť v tejto situácii viac než potrebujeme :

Prosím upokojte a naveďte do „comfort zone“ hlavne rizikové skupiny (seniori

nad 60 rokov, diabetikov, onkologických pacientov, astmatikov a

kardiovaskulárnych pacientov). Vopred vám všetkým ďakujem.

A: POJMY A ČÍSLA

COVID-19 = Coronavirus disease 19 = mierne závažné respiračné ochorenie

dolných dýchacích ciest spôsobené vírusom SARS-CoV- 2, prenášaným

kvapôčkovým prenosom.

Smrtnosť=letalita = pomer čísla potvrdených infikovaných k číslu úmrtí

potvrdených infikovaných.

Aktívne prípady k 9.3.2020: 114 276 potvrdených infikovaných

Úmrtia potvrdených infikovaných k 9.3.2020: 4009 infikovaných

Smrtnosť: 3,5 %.

Odhady Svetovej Zdravotníckej organizácie identifikovaných, málo

symptomatických a asymptomatických prípadov: 50 000 až 100 000 prípadov

Smrtnosť v korelácii k vyššie uvedenému: 1,87 % – 2,44 %

Napríklad SARS epidémia iného typu vírusu z roku 2003 – smrtnosť: 9,6 %

B : ČO SA DEJE AKTUÁLNE

Aktuálny koronavírus funguje ako MIERNA DVOJICA kmeňov z čeľade

Koronavírusy. Z tejto čeľade pochádza asi 30 kmeňov najčastejšie sa

vyskytujúcich vírusov nádchy.

V Číne sa rozširoval sa vo väčšine prípadov agresívnejší, mladší z dvojice

Koronavírusov, kmeň L. Starší a menej agresívny kmeň S sa rozširuje v

súčasnosti vo zvyšku sveta, v časti prípadov v severnom Taliansku figuruje

zrejme agresívnejší kmeň L. Starší, menej agresívny typ sa cez dostatočné

množstvo hostiteľov adaptoval = zmutoval do mladšieho, agresívnejšieho

kmeňa.

Opatrenia spomalili „výskyt“ nových hostiteľov a znemožnili tak vírusu

adaptovať sa naďalej do svojej agresívnejšej podoby s ťažším priebehom v

rizikovej skupine.

RIZIKOVÉ SKUPINY = letalita na úrovni 10-15 % prípadov : seniori nad 60

rokov, astmatici, ľudia s pľúcnymi ochoreniami, ľudia so srdcovo-cievnymi

ochoreniami a hypertenziou, onkologickí pacienti, astmatici a ťažkí

alergici.

DODRŽANÍM SÚBORU KROKOV

efektívne znížime mieru prenosu z človeka na človeka – (adaptibility) vírusu

do takej podoby infekcie, ktorej priebeh predstavuje zásadný faktor strachu

v našom okolí. Zmierni sa aj priebeh ochorenia v prípade rizikových skupín.

Čím viac ľudí bude opatrenia dodržiavať – tým rýchlejšie sa vírus oslabí,

zníži sa počet prenášačov a hostiteľov a pandémia sa spomalí

A TO NASLEDOVNE :

1) OBYČAJNÉ MYDLO A VODA SÚ ZÁKLADNÝM A NAJEFEKTÍVNEJŠÍM OPATRENÍM.

Ostrihajte deťom nechty na rukách. Rovnako tak sebe.

Chemické zloženie mydla rozrušuje tukový obal kapsuly, v ktorou je

koronavírus obalený. Ten je zároveň slabým miestom vírusu. Molekulárna

štruktúra mydla po kontakte s vodou tvorí amfifílie, typy molekúl, ktoré

infiltrujú dvojvrstvový tukový obal kapsuly vírusu a rozkladajú, doslova

roztrhnú ho zvnútra. Keďže máme povrch rúk vrásnitý, ruky je potrebné

masírovať po dobu 1 minúty.

Medzi všetkými prstami, medzi ukazovákom a palcom, pod nechtami, na oboch

dlaniach a oboch chrbtoch rúk, a rovnako v ryhách na zápästiach. Oplachujte

takisto, minimálne 30 sekúnd.

Alkoholové dezinfekcie (s min. obsahom alkoholu 60 %) sú SEKUNDÁRNYM

riešením tam, kde nie je k dispozícii voda. Výhradné a časté použitie môže

vysušiť a narušiť povrch pokožky, hlavne u detí a ľudí s citlivou pokožkou,

čím vytvoríme na pokožke mikroporanenia = vstupné brány infekcie.

2) CHLÓR A VYSOKÁ TEPLOTA SÚ ZÁKLADNÝMI DEZINFEKČNÝMI PROSTRIEDKAMI NA

POVRCHY, PODLAHY A ODEVY

Prostriedky na báze chlórnanu sodného (u nás hlavne SAVO) sú dostačujúcou

metódou, ako udržať čistotu v priestore, v ktorom žijeme. V rozprašovači,

alebo vo forme nariedeného koncentrátu, nechajte na povrchoch v kuchyni,

toalete, a na podlahe pôsobiť minimálne 5 minút. Všetky odevy, ktoré

prichádzajú do kontaktu s povrchmi v miestach s hromadným výskytom ľudí, v

autách a MHD – perte na 60-tich stupňoch, môžete pridať prostriedok na báze

chlóru do prania. Všetky uteráky a textilné vreckovky, ktoré prichádzajú do

kontaktu s tvárou perte na 90-tich stupňoch. Takisto s možným pridaním

chlórového prostriedku.

3) PORANENIA NA POKOŽKE TELA A TVÁRE DEZINFIKUJTE A ZAKRYTE NÁPLASŤOU

Rany a ranky vyčistite v prvom rade vodou a mydlom. Ak sú k dispozícii tak

alternatívne peroxidom vodíka, alebo 60 % alkoholom, Septonexom, Ajatinom. V

prípade núdze čistými

pitnými destilátmi – bielymi alkoholmi.

4) UVEDOMELÁ IZOLÁCIA A PRESUNY POČAS NASLEDUJÚCICH DNÍ

Zdržiavajte sa doma a vetrajte, rovnako sa aj prechádzajte na čerstvom

vzduchu. Vonku trávte čas v minimálnom počte a presúvajte sa tak, aby ste

„rozpúšťali dav“ – teda prechádzajte sa PEŠO na menej zaľudnených miestach.

Nevychádzajte na prechádzky za účelom trávenia času v uzavretých, aj keď

väčších priestoroch (nákupné centrá, malé parky, zaľudnené priestranstvá. Ak

používate auto, odvezte sa, vrámci skupiny, ktorá žije v jednej domácnosti

na menej zaľudnené miesta a prechádzajte sa na priamom Slnku minimálne 30

minút. Mimo existenčných situácií necestujte a nepresúvajte sa vlakmi,

autobusmi a lietadlami. Vyhýbajte sa MHD.

5) NAKUPUJTE OSOBITNE. V PRÍPADE RODIČOV DETÍ, NECH NAKUPUJE TEN RODIČ,

KTORÝ JE S DEŤMI MENEJ ČASTO. AK JE TO MOŽNÉ AUTOM, ALEBO PEŠO.

5) NECESTUJTE DO OHROZENÝCH OBLASTÍ

6) RODIČIA DETÍ – V NASLEDUJÚCE DNI NEVYSTAVUJTE SENIOROV V RODINE A

RIZIKOVÉ SKUPINY KONTAKTU S DEŤMI RESP. VNÚČATAMI, ROVNAKO TAK SA MIMO

NUTNÝCH PRÍPADOV NEKONTAKTUJTE SO SENIORMI A RIZIKOVÝMI SKUPINAMI VŠEOBECNE

VY OSOBNE.

Novorodenci, batoľatá, kojenci, predškolské a školské deti a teenageri majú

agresívnejšie reagujúcu imunitu na podnety – vo vývoji, čo znamená, že ak sa

aj nakazia, vo vačšine prípadov fungujú ako tzv. efektívni asymptomatickí

prenášači. Sami o sebe sa s nákazou vyrovnávajú výborne a úplne bez, alebo

iba s nenápadnými až miernymi príznakmi, v kontakte s rizikovym pacientom sú

ale vysoko infekční. Rovnaký princíp platí aj pre bezdetných ľudí vo veku od

cca 20-35 rokov, aj keď v tejto skupine sa príznaky už zhmotňujú

viditeľnejšie, hoci môžu ostávať skryté.

7) AK ŽIJETE V DOMÁCNOSTI S OSOBAMI VO VEKU 20-39 ROKOV ALEBO STE OSOBA VO

VEKU 20- 39 ROKOV. Pre kontakt so seniormi a rizikové skupiny platia tie

isté pravidlá.

Pre nich, aj pre vás.

8) ŽIVOČÍŠNE BIELKOVINY – MÄSO A VAJÍČKA NECHAJTE PREJSŤ BODOM VARU.

DODRŽUJTE HYGIENU RÚK PRI MANIPULÁCII S POTRAVINAMI.

9) KONZUMUJTE PROBIOTIKÁ acidofilné produkty s Lactobacillom, kyslá kapusta,

ovčia bryndza, jogurty. ZVÝŠTE PRÍJEM OVOCIA A ZNÍŽTE PRÍJEM JEDNODUCHÝCH

CUKROV.

10) AK SA CÍTITE CHORÍ, ROZLIŠUJTE PRÍZNAKY. LEKÁRA KONTAKTUJTE TELEFONICKY,

OSTAŇTE DOMA A ČAKAJTE NA POKYNY. NIKOHO Z DOMÁCNOSTI NEPRESÚVAJTE NA INÉ

MIESTO.

Ochorenie zasahuje dolné dýchacie cesty. Suchý, zadúšavý, dráždivý kašeľ bez

hlienov. Bolesti hlavy, kĺbov a svalov, celková vyčerpanosť, pocit ťažoby a

pichanie na hrudníku, pocit tzv.“nedostatočného nádychu“. Teplota na

hranici, alebo tesne za hranicou 38 stupňov, ale rovnako aj vysoko za

hranicou 38 stupňov, v kombinácii s kašľom a zvyškom uvedených príznakov.

Nádcha, bolesti prínosových dutín, hlieny v nose, aj keď s bolesťou v hrdle,

s najväčšou pravdepodobnosťou nie je COVID-19.

11) NEZATAJUJTE AKÉKOĽVEK DETAILY O VAŠOM ZDRAVOTNOM STAVE A CESTOVATEĽSKEJ

ANAMNÉZE, ROVNAKO O KTOROMKOĽVEK PRíBUZNOM A AKOMKOĽVEK ČLENOVI VAŚEJ

DOMÁCNOSTI.

Vzhľadom na nejasnú a doteraz nešpecifikovanú infekčnosť počas inkubačnej

doby, je relevantný čas, ktorý zohráva úlohu v cestovateľskej anamnéze

hlavne, ale nielen pre destináciu severné Taliansko celý február a vyššie.

Ak spĺňate obe podmienky, zdržiavajte sa nasledujúcich 14 dní prevažne doma.

Ak sa začnete cítiť chorí, riaďte sa bodmi 10,11 a 13.

12) Zásobujte sa racionálne, myslite na to, že vykupovaním tovaru vyháňate

do priestoru ďalších hostiteľov, ktorí budú cirkulovať po obchodoch dlhšiu

dobu.

Rizikovým skupinám sťažujete situáciu a potenciálne im vytvárate situáciu,

aby sa vyčerpali a zvýši sa tak riziko infikovania ich aj ďalších.

13) Nepodliehajte strachu, pri tomto víre figuruje viacero neznámych, ale

jediný spôsob ako ich eliminovať je, analyzovať situáciu.

To je možné len ak sa nešíri panika a laboratóriá majú dostatok času

izolovať celú genetickú štruktúru v štádiu, kedy sa nepremnožia jeho

hostitelia – znižujeme tak schopnosť víru adaptovať sa – teda mutovať.

14) Upokojujte a inštruujte pravidelne telefonicky seniorov a rizikové

skupiny v rámci rodiny a vašich známych.

BUĎTE ZDROJOM INFORMÁCIÍ, KTORÉ POTREBUJÚ POČUŤ

Text bol získaný od odborníkov pracujúcich v Dg. laboratóriách v Bratislave.

Jediným zámerom jeho zverejnenia je zmierniť stupňujúcu sa paniku a

poskytnúť verejnosti relevantné informácie o ochorení, ako aj návod ako sa

správať, aby sa predišlo jeho šíreniu.

 

 

 

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články