Krása Najčítanejšie 

Milé Superbabky, je tu čas stíšenia!

Jesenný čas vyfarbený prírodou-čas stíšenia, zmierenia, prijatia a poďakovania.

Veľkolepá prehliadka darov Zeme, kedy záhrady, polia, lúky a lesy finišujú s vizážou svojich modelov. Čas bilancie a prechodu do oddychového módu.

Príroda potrebuje spomaliť a upokojiť svoj biotop. Stačí jej, keď ticho poďakujeme, postaráme sa o úrodu, upravíme záhrady, políčka a pomaly ich začneme uspávať.

Najskôr však, ako sa patrí na vďačného hostiteľa, zorganizuje jesennú párty! S láskou pozbiera svoje najlepšie kúsky a rozlúči sa prekrásnym Babím letom. A hlavne, ponechá tu cenný odkaz svojim človečím nájomníkom.

Aby sme neustále cibrili živý dialóg s jej tichou rečou, vnímali premeny, oddanosť, trpezlivosť a kolobeh prírody. Aby sme ju opatrovali a preliečili rany.

Aby sme sa stíšili, pozastavili a podobne ako ona, za asistencie dažďa a vetra, pozametali svoju ľudskú cestu.

Aby sme poďakovali za svoju osobnú „úrodu“, za tú vydarenú i nevydarenú. Aby sme ju dôkladne pretriedili, urobili miesto pre ďalšie plody novej kvality.

Aby sme objavili symboliku jesenného času aj v osobnej histórii človeka, ktorý dostal dar života na Zemi od narodenia po rozlúčku so

Aby sme pridlho nežialili nad ich pozemskou stratou a v predstavách ich neponechali na druhom brehu stáť na konečnej stanici, kadiaľ už vlaky nechodia.

Aby sme nepovýšili hmotu nad niečo, čo je nad všetkým, nielen nad hmotou a neživili predsudky zániku a konca.

Aby sme dokázali objavovať odpovede kolobehu zrodenia a zániku v prírode a možno si pripomenuli jednoduchú fyziku zo základnej školy, že hmota sa nestráca, len mení svoju podobu, kvalitu a formu v každej jej etape…

Aby sme aktuálne spomienkové dni prežili s úctou, poďakovaním, pochopením, prijatím, láskou a ruka v ruke s princípom ŽIVOTA.

„VÁM, KTORÍ ŽIJETE NA DRUHOM BREHU, PATRÍ VĎAKA ZA TO, ŽE STE BOLI, ŽE SME MY A ŽE STE STÁLE S NAMI.“

Mária Nováková

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články