Aktuálne Zdravie 

„Máte krv, akoby ste sa narodili,“ skonštatovala moja lekárka po dvadsiatich dňoch hladovania

Človek a celá spoločnosť je súčasťou prírody a aj preto sa ľudia, ak chceli prežiť, museli zaujímať ako funguje príroda. Často niečo opakovane zistili, že daná vec funguje a aj keď nevedeli ako to funguje, verili, že im to pomôže prežiť. Takýmto spôsobom zistili, že funguje proces, ktorý v Biblii popísal sv. Lukáš nasledovne: „Duch vodil Ježiša štyridsať dní po púšti a diabol ho pokúšal V tých dňoch nič nejedol. A keď sa skončili vyhladol.“ Pre bežného človeka je nepredstaviteľné, že štyridsať dní nič neje. To nelogické v tomto vyjadrení je, že až po štyridsiatich dňoch vyhladol. Ale čo hovorí moderná veda? Keď človek nastúpi na hladovanie na vode, organizmus mu do 48 hodín, často aj skôr vygeneruje bunkový hormón cholecystokinín, ktorý potlačí pocit hladu až dovtedy, kým neprebehne celá obnova organizmu. To, že vieme existovať 40 dní na vode je dôsledkom toho, že sa organizmus prepne zo stravy prijímanej zvonka na čerpanie energie zo zásob, zvlášť tukových z vnútra organizmu. Celý proces liečebného hladovania pozostáva z niekoľkých fáz. Po nástupe hladovania sa organizmus prekyslí a cez procesy autolýzy odstraňuje škodlivé látky a odumreté tkanivá z organizmu. Zároveň beží proces deštrukcie buniek, pričom ich opätovná obnova je v prvej fáze nízka. Vtedy klesá váha, objem svalov, objem vody a klesá aj tuk a bazálna energia.  V druhej fáze sú procesy deštrukcie buniek a ich obnovy vyrovnané. V tretej fáze naopak prevažujú procesy, ktoré nanovo skladajú bunky a dokončuje sa obnova organizmu. Zaujímavosťou je, že program, ktorý riadi tento proces dopĺňa jednotlivé orgány organizmu na pôvodnú optimálnu úroveň. V mojom prípade mi obnovil kapacitu pľúc a váha svalov bola o 2 kg vyššia ako na začiatku liečebného hladovania. „Máte krv, akoby ste sa narodil“ skonštatovala moja lekárka po dvadsiatich dňoch hladovania. Skutočne dochádza k omladnutiu organizmu, čo dokumentujú namerané hodnoty na grafe metabolického veku. Môj chronologický vek 68 je o 15 rokov vyšší ako momentálny metabolický vek.

Veda pretvára predmet viery na poznanie. Ak nastúpime do lietadla, veríme že lietadlo doletí hoci sme nemali možnosť preveriť, či je v poriadku. Ale vieme, ako funguje. Tomu sa hovorí racionálna viera. Pri tak rozsiahlej deľbe práce sme všetci racionálne veriaci. Potom, ako sa objasní proces liečebného hladovania, a ľudia budú vidieť vzory, ktoré preukážu, že systém funguje, prejdú z iracionálnej viery do racionálnej viery a budú uvažovať, ako využiť tieto poznatky, získané vedou v svoj prospech.

V Liptovskom Mikuláši, 9. marca 2023                    Dušan Lukášik

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články