Najčítanejšie Predstavujeme vám 

Majka, Evka a Vierka.Tri dámy, ktoré neznášajú skrivodlivosť!

Majka – dáma ,ktorá má rada všetko pekné okolo seba, rada pečie, maľuje obrazy,číta.Pre mňa obľúbený spisovateľ Johannes Mario Simmel.  Kondíciu si udržiava vďaka štvornohému parťákovi Brunovi denne vďaka prechádzkam urobí 8 km.  Dôležitá je vnútorná krása – fyzický vek je len číslo.

 „Múdry človek neverí slepo všetkému,čo mu je predkladané,pátra po pravde a na všetko si utvára vlastný názor.“

Evka – dáma, ktorá má rada históriu, z umenia hlavne výtvarné a dramatické, rada číta, pláva rada sa učí nové veci. Je veľmi rada ak stretne zaujímavých a podnetných ľudí. Má rada anglický humor a vtipných ľudí. Jej krédom je :

„ Boj proti hlúposti je síce márny,ale povinný.“

Vierka – dáma, ktorá sa okrem advokácie  venuje joge, nordic walkingu, miluje tanec, ezoteriku, má rada prírodu, módu, umenie.

 „Najnebezpečnejšíe stvorenie na zemi je falošný človek“

Čo majú všetky tri dámy spoločné? Vďaka ním

Dňa 24.9.2020 zahlasovalo 140 poslancov za novelu zákona 461/2003 Z.z o sociálnom poistení, ktorú sme iniciovali aj s pozmeňujúcim návrhom, upraveným v prechodných ustanoveniach (kompenzácia a odškodnenie žien, ktoré už odišli do dôchodku). Zmena sa týka  148 524 žien matiek, ročníkov 1957 – 1963 a mužov otcov, ktorí sa sami starali o dieťa alebo deti. Po dvojročnej intenzívnej práci sme boj vyhrali a dňa 1.1.2021  nadobudol zákon účinnosť.

„Pokračujeme ďalej našu prácu sme povýšili vytvorením OZ Diera v systéme chceme prepájať mladú generáciu s našimi ročníkmi a pričiniť sa o odstraňovanie skrivodlivostí, “ hovorí Mária.

POSLANÍM ZDRUŽENIA JE :

zvyšovať povedomie v spoločnosti o význame zvyšovania občianskeho a právneho povedomia občanov, odhaľovať a poukazovať na diery – nedostatky v oblasti legislatívnej, sociálnej, zdravotnej, vzdelávacej a celospoločenskej a presadzovať záujmy členov, partnerov a sympatizantov na dosiahnutie nápravy v týchto oblastiach, aktivitami zlepšovať integráciu osôb, najmä seniorov, zdravotne alebo sociálne znevýhodnených a zraniteľných osôb do spoločnosti a prehlbovať medzigeneračnú komunikáciu, aktívne sa zasadzovať a umožňovať ďalšie vzdelávanie a prehlbovanie právneho povedomia občanov, najmä seniorov zdravotne alebo sociálne znevýhodnených a zraniteľných osôb a umožňovať konkrétne využitie životných skúseností a zručností seniorov v rámci celoživotného vzdelávania.

Za účelom naplnenia cieľov združenia iniciovať legislatívne zmeny, organizovať odborné podujatia, ako sú školenia, konferencie, semináre, workshopy a tým prispievať k riešeniu aktuálnych problémov v oblasti nedostatkov v systéme legislatívy a v iných oblastiach života.

 

 

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články