Najčítanejšie Vaše príbehy 

Keď má babička iný názor na výchovu vnúčat, čo robiť? Ísť do konfliktu, alebo vydržať?

Milé Superbabky, porozprávajme sa na túto tému. Áno, väčšinou sú to babičky (dedkovia sú v menšine), ktoré majú odlišný názor na výchovu vnúčat, ako detí. Čo robiť, keď babička presadzuje svoj názor? Ísť do konfliktu, alebo strpieť jej názor, či jej dokonca vyhovieť?

Prvá možnosť je neustála diskusia, argumentácia. teraz je iná doba, dnes sa deti vychovávajú inak. Vaše názory sú už zastarané. Treba však hneď povedať, že takýto boj o názory môže trvať veľmi dlho, dokonca môže prerásť do konfliktu. Niektoré rodiny prestanú navzájom komunikovať. Každý si myslí svoje a nikto nechce ustúpiť druhému názoru. Nakoniec vnúča vyrastie, rodinný vzťah sa rozpadne a deti prestanú so starými rodičmi komunikovať.

Druhá možnosť je trpieť, mlčať, robiť kompromisy. Táto možnosť môže viac zasiahnuť psychiku. Rodičovské ego bude trpieť a babky budú triumfovať. Tento boj vyhrali. Ale ja ani túto možnosť nepodporujem. Prečo? Každý mladý rodič si musí prejsť svojou cestou. A keď to niekto urobí za neho, čo sa potom stane? Nič. To nie je žiadne víťazstvo.

Môj záver! Ak má babička iný názor na výchovu, treba sa jednoznačne porozprávať, vysvetliť si veci. Čím viac informácií získa, tým rýchlejšie sa s nimi stotožní. To je cesta k mierovému riešeniu  generačných  konfliktov. Prežila som si to a verte mi, že je to tak najlepšie!

Vaša Jana

Foto Depositphotos.com

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články