Najčítanejšie Vaše príbehy 

Janka, ako sa cíti váš manžel, rodený Nemec na Slovensku? Prečo ste sa sem presťahovali?

Môj životný príbeh som už raz pre Superbabky napísala. Zhrniem len, že po 13. rokoch v zahraničí som stretla muža, s ktorým sme spojili životy na miestnej radnici v Kochel am See v Nemecku.

Po troch rokoch spoločného života v Nemecku sme sa rozhodli žiť na Slovensku. V podstate sme slobodní ľudia už na dôchodku a v Nemecku sme nemali záväzky. Spočiatku to bol manželov návrh, s ktorým som sa nechcela  veľmi stotožniť. Potom nám prišla do cesty jedna situácia, ktorá rozhodla, že sa predsa presťahujeme. Ale kde? Aj tu prišla pomoc „z hora „ a po jednom krátkom pobyte v Prešove sme sa rozhodli nájsť si bývania práve tu. Žijeme tu už vyše roka a stále objavujeme jeho čaro. Prešov nám úplne vyhovuje a napĺňa naše potreby.

Ako sa žije Nemcovi na Slovensku, ako sa tu cíti? Manžel odpovedá, že „ cíti sa tu veľmi dobre.“ Slovensko už poznal z našich spoločných ciest za rodinou a za prácou, keďže u mňa vzniklo prepojenie s jednou košickou firmou. Vedel, že sa tu dá žiť, poznal už trocha náturu ľudí a ďalšie pomery potrebné k životu. Navyše, môj manžel Ján má veľký záujem o staré dejiny, aj politický vývoj na Slovensku.

Vo svojich 70 rokoch navštevuje jazykovú školu a učí sa hádam najťažší jazyk na svete – slovenčinu. Vyučovanie má  2 x v týždni a denne hodinu venuje online kurzu. A keďže ja rozprávam po nemecky, necíti sa tu cudzo. Pre mňa je tiež zvláštne, že na Slovensku rozprávam po nemecky. V podstate by sme vedeli žiť kdekoľvek, pretože to podstatné máme stále so sebou – náš vzťah! Ostatné sú iba kulisy.

Johannes Antónius Terhorst a ja máme krásny partnerský vzťah, rešpekt, priateľstvo, pomoc a lásku a to vieme vziať so sebou všade, kam pôjdeme. Manžel ma podporuje v mojej práci, v ktorej som sa našla. Učím ľudí, ako nájsť znova svoje zdravie pomocou životného štýlu a očisty a ako si ho aj dlhodobo v akomkoľvek veku  udržať.

Pre Jána bolo rozhodujúce uvedomenie, že robí správny krok, ak uzatvára vzťah so mnou a ďalším krokom bolo ísť spoločne ďalej, nech je to kdekoľvek. Bolo to slobodné rozhodnutie začať nový život na Slovensku a tešíme sa z toho. Spoznávame okolie, ľudí, priateľov a zariaďujeme bývanie. Naša situácia je grunt, prečo sme tu. A tým je určité vedenie, že je to správne. A sme spokojní.

To je náš život, ktorý to robí. Náš denný program, spoločné stolovanie, nákupy, príprava jedla, posedenia, priatelia, rodina, ale aj práca. Manžel ma v mojej práci podporuje a zdieľa aj moje pracovné nasadenie a sám je príkladom že to, čo robím funguje.  Aj na dôchodku sme aktívni a realizujeme sa.

Pre Jána je fascinujúca myšlienka spoločnej Európy. Ja som národovec, v zahraničí som si začala viac vážiť rodnú hrudu a slovanskú jedinečnosť, na čo som hrdá, ale vôbec sa nevyrušujeme, naučili sme sa akceptovať názory a vážiť si navzájom kultúry a tiež jej rozdielnosti. Konfrontácia názorov nám umožňuje uvedomiť si benefity jedného aj druhého. Keďže Ján rád spieva, pri znení našej krásnej slovenskej hymny si ju rád zanôti.

Vážime si každý spoločný deň a neľutujeme rozhodnutie presťahovať sa.

Text a foto Jana Klimeková Terhorst

 

 

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články