Najčítanejšie Zdravie 

Jana Pifflová Španková a Patrik Herman, dvaja úžasní ľudia, ktorí robia veľmi veľa pre ľudí s rakovinou

Nie je rakovina ako RAKOVINA,  pretože každý príbeh je iný…

Ešte pred tromi rokmi bola rakovina pankreasu na Slovensku diagnózou, o ktorej sa nehovorilo. Dôvody boli jasné – neskorá diagnostika, takmer nulová možnosť liečby, krátke prežívanie a veľmi zlé vyhliadky pacientov. Ľudia, ktorým oznámili túto diagnózu, zostávali so svojim bojom sami. Ich rodiny trpeli nielen ťažkým ochorením blízkeho, ale aj mlčaním okolia a beznádejou. Za každou diagnózou rakoviny pankreasu sa však skrýva jedinečný príbeh človeka, ktorý bojuje o svoj život. Toto tabu sa na Slovensku podarilo prelomiť. Hoci situácia je stále kritická, už tretí rok sa naša krajina zapája do masívnej  informačnej a podpornej kampane na pomoc pacientom s rakovinou pankreasu a ich rodinám. Slovensko sa pridáva k európskym aktivitám Platformy karcinómu pankreasu prostredníctvom Aliancie NIE RAKOVINE  a  pacientskej organizácie o. z. Europacolon Slovensko, ktoré sú jej členom – s výraznou pomocou pacientov, lekárov, novinárov, dobrovoľníkov  a mnohých  inštitúcií.

Prejavme spolupatričnosť  ľuďom s diagnózou rakovina pankreasu a ich blízkym. Povzbudivé slová úprimnej podpory priamo zo srdca bude možné posielať prostredníctvom sociálnych sietí, aby sme nielen v Svetový deň boja proti rakovine pankreasu 16.11. 2017, mohli ukázať silu spolupatričnosti celej spoločnosti. Na Facebookovom profile webe NIE RAKOVINE budete môcť pripísať vaše príbehy a odkazy na pomoc všetkým ľuďom, ktorým táto zlá choroba zasiahla do života. Symbolom podpory pacientov počas tohtoročného Svetového dňa je fialové srdce so stuhou, symbolizujúcou boj proti rakovine.  POŠLITE SRDCE cez sociálne siete tomu, kto ho teraz najviac potrebuje  a tiež každému, s kým chcete zdieľať svoj príbeh a svoj postoj k boju proti tejto zákernej diagnóze. Na znak podpory chorým a ich rodinám, bude na Svetový deň boja s karcinómom pankreasu dňa 16. novembra 2017 NASVIETENÁ NA FIALOVO  dominanta Bratislavy –  ZNÁME  UFO na  NOVOM MOSTE , DÓM SVÄTEJ ALŽBETY a SOCHA IMMACULATY na Hlavnej ulici v Košiciach. 

POVEDZTE aj vy NIE RAKOVINE a prejavte spolupatričnosť trpiacim na karcinóm pankreasu. Spoznajte ich príbehy a najčastejšie príznaky, ktoré privádzajú Slovákov s  nerozpoznaným karcinómom pankreasu k lekárovi. Zistite, kde vám môžu pomôcť – nájdite si v regióne odborníka  na špeciálnej mape pomoci – tu:

Mapu dnes pokrstili zakladatelia Nie rakovine Jana Pifflová Španková, Bibiana Ondrejková a Patrik Herman.

Aliancia NIE RAKOVINE upozorňuje na 3 najčastejšie príznaky rakoviny pankreasu, ktoré zostávajú v prvých štádiách ochorenia často bez povšimnutia, no napokon sú dôvodom, prečo ľudia s karcinómom pankreasu prichádzajú do ambulancie lekára.

Sú to:

  • zmeny stolice /ílovitá/ a plynatosť
  • ožltnutie pacienta
  • strata hmotnosti, a prípadne ňou spojený vznik diabetu  

Kombinácia príznakov a rizikových faktorov zvyšuje pravdepodobnosť rozvoja rakoviny pankreasu. Pacienti s vysokorizikovým profilom by mali byť pravidelne vyšetrovaní a kontrolovaní, aby došlo k včasnejšiemu záchytu možného ochorenia. Kvôli nešpecifickým príznakom sa nie vždy myslí práve na pankreas a pacienti často navštevujú najskôr neurológov, či iných odborníkov, čo má za následok oddialenie stanovenia diagnózy, kedy býva operabilných už asi len 20  percent pacientov. Aj preto aliancia NIE RAKOVINE rozdistribuovala do 1500 ambulancií praktických lekárov dokument – Myslite na karcinóm pankreasu! Povedomie o rakovine pankreasu treba stále zvyšovať, aby sme dali pacientom s touto diagnózu lepšiu šancu na život. 

Slovensko je krajina s druhým najvyšším výskytom rakoviny pankreasu vo svete. Je to je jediné onkologické ochorenie, kde sa neustále zvyšuje úmrtnosť u oboch pohlaví. Karcinóm pankreasu je choroba, ktorá má žiaľ najnižšiu mieru prežívania zo všetkých onkologických ochorení. V súčasnosti  je štvrtou najčastejšou príčinou smrti na onkologické ochorenia. 

V prípade, že nič nepodnikneme, predpokladá sa, že sa v roku 2030 sa stane druhou najčastejšou príčinou smrti  na onkologické ochorenia. Situácia je veľmi vážna. Len 20 percent z diagnostikovaných  prípadov je operabilných.  Hlavnou príčinou neúspešnej liečby pacientov je neskorá diagnóza. Príčinou je náročné rozpoznanie ochorenia v jeho počiatkoch – príznaky nie sú,  alebo sa ťažko určujú.  Priemerný čas prežitia pacientov s diagnózou metastázujúceho nádoru pankreasu je dnes len 4 až 6 mesiacov. Dnes je diagnóza rakoviny pankreasu preto spájaná s úmrtím. Veľmi málo pacientov prežíva viac ako jeden rok po diagnostikovaní a iba 1 z 20 diagnostikovaných sa dožije viac než 5 rokov.  Včasnejšia diagnóza by mohla pomôcť zvýšiť šance na prežitie. Takéto veľké šťastie má pani Helenka Safková z Košíc.

Na Slovensku je v súčasnosti dostupná liečba nab-paklitaxelom v kombinácii so štandardnou chemoterapiou liekom gemcitabínom, ktorá dokázala v štúdiách predĺžiť prežívanie aj pri takom závažnom a ťažko liečiteľnom ochorení, ako je adenokarcinóm pankreasu. Táto liečba má štatút registrovaného kategorizovaného lieku, takže je dostupná na predpis onkológa. Aj slovenskí pacienti majú teda možnosť dočkať sa včas inovatívnej liečby na rovnakej úrovni ako v iných vyspelých krajinách sveta.

Pomôžte aj vy zvýšiť povedomie o rakovine pankreasu. BOJOVAŤ MÔŽEME LEN S TÝM, ČO POZNÁME. Pomôžte prelomiť mlčanie o tejto hrozivej diagnóze, zlepšiť informovanosť o príznakoch,  podporiť pacientov a ich rodiny, ktorí prežívajú svoj dramatický príbeh boja s rakovinou pankreasu.   Povedzte s nami NIE RAKOVINE pankreasu!

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články