Aktuálne Zdravie 

Dobrý zrak aj bez okuliarov – sen alebo realita silnej vôle?

Indické metódy zlepšovania zraku – cvičením očí, aplikovali už v minulom storočí lekári v Anglicku a USA. Autor pôvodnej príručky E. Banjamín, trpel od detstva stále sa zhoršujúcou krátkozrakosťou a vo svojich 27 rokoch sa musel vzdať práce, keď mu už ani najsilnejšie okuliare s 20,5 dioptriami nestačili. Uvádzané cviky robil spolu s dodržiavaním životosprávy tak, že po dva a pol roku mal zrak takmer normálny a prestal nosiť okuliare.

Zameranie na stred (centrálna fixácia)

Centrálna fixácia znamená vidieť jasne to, kam sa pozeráte. Bude to znieť síce absurdne, ale ľudia s chybami zraku nevidia nikdy najlepšie tam, kam sa pozerajú. Vzhľadom ku kontrastnému zaťažovaniu zraku okuliarmi, stáva sa centrálna časť očnej sietnice menej schopnou k preberaniu obrazu, než ostatné partie. Príčina je v tom, že s pomocou okuliarov, akýchsi umelých pomôcok, sa dá  využiť len centrálna časť sietnice. Následkom toho, keď sa pokúsite pozerať bez okuliarov, ľudia s chybami zraku zisťujú, že vidia stranami svojho oka lepšie, než jeho stredom. Jedine (keď sa pokúsite dívať bez okuliarov) vizuálna sila centrálnej polohy sietnice privedie k normálnemu videniu ( to je vtedy, keď je dosiahnutá centrálna fixácia), len vtedy je možné normálne videnie. Všetky doteraz uvedené metódy napomáhajú k tomu, aby sa zlepšil zrak, ale vedľa toho je ešte rad ďalších. Napríklad – pozerajte sa na tlačený riadok v knihe, skoncentrujte sa na jedno slovo uprostred riadku. Potom zavrite oči a predstavujte si, že vidíte riadok s príslušným slovom oveľa jasnejšie, s definovaným a ostrejším obrysom ako ostatné slová v riadku. Ostatné slová v riadku si v predstavách vymažte ako najviac je to možné. Potom otvorte oči, pozrite sa na dané slovo a postup niekoľkokrát opakujte. Cvičenie robte asi 5 minút. Čoskoro zistíte, že zaostrované slovo v riadku sa stáva zreteľnejšie, čo je prvý dôkaz prínosu cvičenia. Ako sa bude postupne zlepšovať videnie slova v riadku – zraku, zamerajte sa namiesto jedného slova na časť slov v riadku. Druhá možnosť je zamerať sa na časť slova, až prídete na hlásky, jednotlivé písmená.

Pamäť a predstavivosť

Zmysel zraku je vnútorne spojený s pamäťou a predstavivosťou a obidva tieto faktory hrajú v súčasnom procese videnia oveľa dôležitejšiu úlohu, ako si myslíme. Obraz objektu je do našej mysle vtlačený následkom skoršej asociácie a pamäť s týmito asociáciami, plus svetelné impulzy zo zameraného obrazu, nám umožňujú poznať daný obraz ľahšie, než je to u prvého videnia. Sme schopní, napríklad v skupine ľudí ľahšie rozoznať svojich priateľov – známych, než cudzích ľudí. Tí, ktorí trpia chybou zraku, mali by si kultivovať svoju silu pamäte a predstavivosti.

Foto  Pixabay

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články