Najčítanejšie Vzťahy 

Dnes je Medzinárodný deň rodiny. Je ešte rodina základ štátu?

Zo sociologického hľadiska je rodina inštitúcia, ktorá má sieť vzťahov. Tvorí ju malá skupina ľudí, ktorí majú určité právne vzťahy, je tam pokrvná príbuznosť a tvoria ju aspoň dve generácie. To znamená, že ak sa dvaja ľudia zoberú, nie sú ešte rodina, ale len manželský pár.

Ako je to, keď dvaja ľudia majú spolu dieťa a nie sú manželia, ale to partnerstvo im funguje?

Takí ľudia tvoria domácnosť, alebo  ekonomickú jednotku.

Kedysi sa ale  hovorilo, že rodina je základ štátu?

To  už bohužiaľ nie je pravda. Ani dnes už nehovoríme o tradičnej rodine, ale o modernej rodine. Medzi nimi je veľký rozdiel. V tradičnej rodine vládol muž, ktorý ju ochraňoval, zabezpečoval. Žena porodila deti, vychovávala ich, starala sa o domácnosť. Transformácia z tradičnej rodiny na modernú sa začala niekedy pred 50 rokmi. My síce hovoríme, že v modernej rodine je rozdeľovanie povinností  teoreticky na pol na pol, ale prakticky  žena chodí do práce a aj sa stará o teplo rodinného krbu. Čiže prakticky máme moderné rodiny s tradičnými prvkami.  A žiaľ práve takýto model nefunguje a preto máme vysokú rozvodovosť.

A kto je na vine? Veď samotné ženy sú dnes sebavedomejšie a chcú robiť aj tzv. mužské práce, vyrovnať sa mužom?

Jednou zo základných mužských vlastností je ješitnosť. Muži sa veľmi ťažko zmieria s tým, že majú vedľa seba úspešné ženy, ktoré často aj viac zarábajú. Preto v modernej rodine, kde má hlavné slovo žena to môže fungovať vtedy, ak je žena dostatočne inteligentná a ponechá mužovi zdanie, že on je hlava rodiny, ale v skutočnosti ona je tým krkom, ktorý tou hlavou hýbe.

Hovorí sa, že rodina zažíva krízu? Ako sa to prejavuje?

Určite. Súčasná inštitúcia rodiny zle plní svoje základné funkcie. Klesá pôrodnosť, plodnosť, veľa detí sa rodí s vrodenými chybami. Rastie vek prvorodičiek. Dnes je to 28 rokov, kým pred 30 rokmi, to bolo 22. Rastie aj vek rodičiek – priemer je 30 rokov, v minulosti to bolo 25. Rodina neplní ani výchovnú funkciu, lebo rodičia nemajú na deti čas. Ženy uprednostňujú kariéru a výchova detí sa posúva na rôzne inštitúcie – jasle, škôlka, škola, krúžky. V neposlednom rade rodina neplní ani zabezpečovaciu úlohu. Keby fungovala, neboli by detské domovy a domovy dôchodcov. Ďalší fenomén súčasnej doby je ten, že pribúda ľudí, ktorí žijú, ako sa dnes hovorí, singl.

Aký vývoj sa predpokladá? Bude to takto pokračovať, alebo sa to nejako zastaví?

Trendy nie sú optimistické. Rodiny sú na tom ekonomicky zle, veľa rodín, žije na hranici životného minima a tak tú základnú ekonomickú úlohu ani nemôžu plniť.

Pripravila LIS

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články