Čo ma štve Najčítanejšie 

Ako sme sa prestali slušne správať! Slušnosť nie je pre slabochov, je pre silných. Slušnosť nie je pre hlupákov, je pre múdrych.

Slušnosť je dôležitá súčasť ľudskej spoločnosti. Je to spôsob, ako prejavujeme rešpekt, úctu a ohľaduplnosť k sebe a k ostatným. Slušnosť sa prejavuje v našom správaní, reči, gestách a výraze tváre. Slušnosť je tiež základom pre dobré vzťahy, spoluprácu a komunikáciu.

No zdá sa, že v dnešnej dobe sme sa slušnosti trochu odpútali. Možno ste si všimli, že ľudia sú často nevšímaví, netrpezliví, hrubí, arogantní, sebeckí alebo agresívni. Možno ste sa aj sami stretli s takýmito ľuďmi, alebo ste sa tak správali aj vy. Prečo sa to deje? Čo nás viedlo k tomu, že sme sa prestali slušne správať?

Nie je na to jednoduchá odpoveď, ale môžeme sa pokúsiť nájsť niektoré možné príčiny. Niektoré z nich sú:

  • Rýchlosť života. Žijeme v dobe, kedy sa všetko deje rýchlo, kedy máme veľa povinností, termínov, plánov a očakávaní. Často sa cítime pod tlakom, stresovaní, unavení alebo frustrovaní. Toto nám môže znížiť schopnosť vnímať a reagovať na potreby a pocity iných ľudí. Môžeme sa stať netolerantnými, náladovými, podráždenými alebo nervóznymi. Môžeme sa tiež stratiť v drobnostiach a zabúdať na to, čo je skutočne dôležité.
  • Technológia. Technológia nám priniesla veľa výhod, ale aj nevýhod. Jednou z nich je, že nás môže oddeľovať od skutočného kontaktu s ľuďmi. Môžeme sa zahĺbiť do našich smartfónov, tabletov, počítačov, televízorov alebo hier a stráviť veľa času v virtuálnom svete. Tým môžeme stratiť zmysel pre realitu, empatiu, sociálne zručnosti a slušnosť. Môžeme sa tiež stať závislými, izolovanými, osamelými alebo depresívnymi.
  • Mediálny vplyv. Mediá nám ponúkajú veľa informácií, zábavy, reklám a názorov. No nie všetko, čo vidíme, počujeme alebo čítame, je pravdivé, užitočné, zdravé alebo pozitívne. Mediá nás môžu ovplyvňovať, manipulovať, klamať alebo šokovať. Môžu nám tiež vytvárať falošné predstavy, ideály, hodnoty alebo ciele. Tým môžeme stratiť kritické myslenie, sebavedomie, sebarealizáciu a slušnosť. Môžeme sa tiež stať povrchnými, materialistickými, konzumnými alebo závistlivými.
  • Spoločenské zmeny. Spoločnosť sa neustále mení a vyvíja. Niektoré zmeny sú pozitívne, iné negatívne. Niektoré zmeny nás spájajú, iné rozdeľujú. Niektoré zmeny nás obohacujú, iné chudobnia. Niektoré zmeny nás posilňujú, iné oslabujú. Niektoré zmeny nás učia, iné zničia. Zmeny môžu byť politické, ekonomické, kultúrne, náboženské, environmentálne, demografické alebo iné. Zmeny môžu ovplyvniť naše správanie, postoje, hodnoty, nálady a slušnosť. Môžeme sa prispôsobiť, bojovať, ignorovať alebo utiecť.

Toto sú len niektoré z možných príčin, prečo sme sa prestali slušne správať. Nie sú to však ospravedlnenia. Slušnosť je naša voľba, naša zodpovednosť, naša cesta. Ak chceme žiť v lepšom svete, musíme začať u seba. Musíme si uvedomiť, aký vplyv má naše správanie na nás samých a na iných. Musíme si pripomenúť, aké jednoduché a účinné sú slušné slová a činy. Musíme si osvojiť a praktizovať slušné návyky a zásady. Musíme si vážiť a rešpektovať seba a ostatných.

Slušnosť nie je pre slabochov, je pre silných. Slušnosť nie je pre hlupákov, je pre múdrych. Slušnosť nie je pre nudných, je pre zaujímavých. Slušnosť nie je pre staromódnych, je pre moderných. Slušnosť nie je pre zbytočných, je pre potrebných. Slušnosť nie je pre minulosť, je pre budúcnosť.

Slušnosť je pre nás všetkých.

Libuša Sabová

Foto Depostphotos.com

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články