Aktuálne Dobré rady 

Ako si užiť dovolenku bez poistnej udalosti

Minulý rok nahlásili klienti Allianz – Slovenskej poisťovne  dohromady 8 084 poistných udalostí z cestovného poistenia zo 115-tich krajín sveta. Celková výška vyplatených škôd, ktorú poisťovňa klientom vyplatila bola v sume takmer 2,27 milióna eur. Najviac poistných udalostí mali Slováci minulý rok v Turecku, dohromady 630 a v Egypte, odkiaľ klienti nahlásili 504 škôd. Dovolenková sezóna je pred dverami a tak nezaškodí, dobre sa na ňu pripraviť.

Poisťovňa Allianz – SP pre vás pripravila dovolenkový manuál, ktorý vám pomôže, prežiť váš oddych v pohode a v zdraví:

 1. Zistite si informácie o navštívenej krajine alebo regióne (epidemiologická a bezpečnostná situácia, klimatické podmienky, odporúčania Ministerstva zahraničných vecí SR)
 2. Prispôsobte druh cestovania a cieľ cesty veku, zdravotnému stavu a kondícii
 3. Zvýšte dôraz na hygienu, najmä v exotických destináciách (pite len bezpečné nápoje a jedzte bezpečné potraviny, často si umývajte a dezinfikujte ruky)
 4. Chráňte svoj majetok (neberte si cenné veci, uschovajte ich v hotelovom trezore, buďte opatrní na miestach, kde je veľa ľudí a nenechávajte veci bez dozoru)

Ak napriek tomu v zahraničí dôjde k nepríjemným situáciám, cestovné poistenie s čo najširším krytím zabezpečí pomoc a zmierni ich následky. Cestovné poistenie pomôže pri:

 • úraze, ochorení a úmrtia v zahraničí
 • poškodení, krádeži a oneskorenom príchode batožiny
 • poškodení či krádeži elektroniky a športového náradia
 • škode spôsobenej na zdraví alebo majetku iného
 • núdzovej situácii v horách či v inom teréne
 • zrušení cesty (z dôvodov krytých poistením)
 • oneskorenom nástupe či predčasného návrate

Vďaka poisteniu doplnkových asistenčných služieb sa klient môže spoľahnúť aj na  pomoc pri právnom zastúpení alebo pri strate dokladov.

Kedy európsky preukaz nestačí?

Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP/EHIC) platí iba v krajinách Európskej únie, Európskeho hospodárskeho priestoru a vo Švajčiarsku, kde kryje len zdravotnú starostlivosť u lekára napojeného na verejný systém zdravotného poistenia v rozsahu služieb poskytovaných z verejného zdravotného poistenia. Nepokryje však transport pacienta späť na Slovensko a rovnako ani neuhradí prevoz telesných pozostatkov v prípade náhleho úmrtia v cudzine.  Naopak, v komerčnom cestovnom poistení sú tieto služby štandardnou súčasťou poistenia liečebných nákladov tak ako asistenčné služby, a to aj v súkromných zdravotníckych zariadeniach.

Čo robiť pri zdravotných problémoch?

V prípade, že vás v zahraničí prekvapia zdravotné problémy, asistenčná spoločnosť Allianz Assistance sa o vás postará 24 hodín denne 7 dní v týždni. Ak je nutné pacienta hospitalizovať, postarajú sa o všetky náležitosti, vrátane výberu zdravotníckeho zariadenia, platby či nákladov na repatriáciu.

Pri ambulantnom ošetrení si zahraničný lekár spravidla vyžiada hotovostnú platbu. Ošetrení by si mali vypýtať všetky potrebné doklady: lekársku správu na meno poisteného s diagnózou, rozpis úkonov a poplatkov, predpis liekov a doklad o zaplatení. Poistnú udalosť môžete nahlásiť okamžite online, prostredníctvom stránky www.allianzsp.sk, alebo na infolinke 0800 122 222.

 

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články