Najčítanejšie Vaše príbehy 

Ako si Milka Lorinczová spomína na svoju dobrú priateľku Zoru Kolinskú?

Moje spomienky na Zorku a naše dlhoročné priateľstvo vo mne znásobuje radosť na krásne spomienky spolu aktívne prežitého času, ale aj nemiznúci smútok za stratou veľmi blízkej kamarátky. Zorka mi veľmi chýba a nikdy sa to nezmení …Bola krásna, úspešná, veľmi obľúbená umelkyňa v očiach širokej verejnosti. Pre mňa bola úprimná, veľkorysá, chápajúca kamarátka, s ktorou som rada trávila voľný čas. Bola som rada, že som v začiatkoch jej podnikania mohla poradiť, pretože ja som podnikala už oveľa dlhšie. Mala výborný vkus, mala rada dizajn, bola veľmi pracovitá, zodpovedná a veľmi sa jej darilo. Všetko čoho sa chytila doviedla do zdarného konca. Ostala však naďalej verná svojej hereckej, speváckej a moderátorskej profesii.

Zorka bola prirodzený leader, nezmar, vždy pozitívne naladená, s úžasnou energiou, ktorou nás nie raz dobíjala. Hrávali sme intenzívne tenis na Slovane, na chate v Senci sme plávali dlhšie trate a chodili sme okolo jazier. Dlhé hodiny sme sa vedeli rozprávať o divadle, zdravom životnom štýle, móde …bola veľmi sčítaná, rada som ju počúvala, keď hovorila o literatúre. Zorka milovala život a čas , ktorý s nami bola, prežila a naplnila ho zmysluplne, prospešné a intenzívne. Bola to “dáma” v pravom slova zmysle, mala vyberané spôsoby, vyžarovala pokoj, rozvahu a optimizmus.

Text a Foto Milka Lorinczová

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články