Aktuálne Zdravie 

Ako sa prejavuje Parkinsonova choroba? Čo najviac pomáha v liečbe?

Parkinsonova choroba je pomenovaná po anglickom lekárovi Jamesovi Parkinsonovi, ktorý ako prvý publikoval podrobný popis choroby v roku 1817. Ide o degeneratívnu poruchu centrálneho nervového systému, ktorá postihuje najmä motorický systém. Poukázanie na toto závažné ochorenie je cieľom dnešného Svetového dňa Parkinsonovej choroby, ktorý každoročne pripadá práve na 11. apríl.   Na Oddelení fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Nemocnici AGEL Bánovce sa venujú aj pacientom trpiacim touto chorobou, ktorí si vyžadujú špeciálnu terapiu.

Parkinsonova choroba  sa vyskytuje  najčastejšie u ľudí nad 60 rokov. Neuróny sú zodpovedné za odosielanie  a prijímanie nervových impulzov. ,,Parkinsonova choroba sa preto prejavuje typickým trasom, spomalením pohyblivosti, poruchami chôdze a rovnováhy. Ďalšími príznakmi sú poruchy správania v spánku, strata čuchu a psychické zmeny ako je depresia, úzkosť, halucinácie, v ďalšom štádiu sa vyskytujú psychotické poruchy a demencia. Časté sú poruchy dýchania v spánku, poruchy prehĺtania a črevnej pohyblivosti,“ vysvetľuje Libuša Klamárová, vedúca fyzioterapeutka bánovskej nemocnice. Diagnóza sa podľa jej slov stanovuje na základe klinických príznakov, ktoré sú spočiatku nenápadné, ale v priebehu rokov sa zhoršujú. Pri stanovení diagnózy sa používajú diagnostické kritériá, medzi ktorými sú najdôležitejšie zmienené motorické prejavy.  V pokročilom štádiu  sa nachádzajú zmeny na mozgu pri vyšetrení počítačovou tomografiou (CT) a  (MRI), tieto však slúžia skôr na rozlíšenie rôznych druhov a príčin parkinsonizmu, prípadne odlíšenie od iných chorôb centrálnej nervovej sústavy.

 

Pacienti s Parkinsonovou chorobou nie sú, žiaľ, výnimkou ani na Oddelení fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Nemocnici AGEL Bánovce. Fyzioterapeut sa  zameriava správnymi pohybmi na zvýšenie mobility, sily a rovnováhy a pomáha zostať nezávislým. ,,Špecifická forma fyzikálnej terapie Parkinsonovej choroby sa nazýva LSVT BIG tréning. Je určená na to, aby pomohla pacientom s Parkinsonovou chorobou zvýšiť to, čo nazývame amplitúda pohybu. V LSVT BIG robí pacient prehnané fyzické pohyby, ako sú vysoké kroky a švihy rukami. Je to spôsob, ako pretrénovať svaly a spomaliť progresiu hypokinézy, čo sú čoraz menšie a viac miešané pohyby, ktoré sa vyskytujú pri Parkinsonovej chorobe,“ hovorí vedúca fyzioterapeutka.

Ľudia žijúci s Parkinsonovým ochorením alebo inými neurologickými stavmi sa často pohybujú inak, gestá a pohyby sa zmenšujú a sú pomalšie. Môžu mať problémy s pohybom, obliekaním a inými činnosťami každodenného života. ,,LSVT BIG preto efektívne trénuje aj jemnú motoriku, ktorá je potrebná napríklad pri zapínaní košele, ale aj hrubú, ktorú používame pri vstávaní z pohovky alebo stoličky alebo na udržiavanie rovnováhy pri chôdzi. Liečba zlepšuje chôdzu, sebaobsluhu a ďalšie úlohy tým, že pomáha ľuďom „prekalibrovať“ to, ako vnímajú svoje pohyby. Učí ich tiež, ako a kedy vyvinúť väčšie úsilie na vytvorenie väčších pohybov,“ uviedla Libuša Klamárová.

U prevažnej väčšiny pacientov s Parkinsonovou chorobou sa v priebehu ochorenia objavujú aj poruchy reči a hlasu. Hlas býva tlmený, intonácia monotónna, môže sa objaviť úbytok normálnej variácie hlasitosti a intonácie, pacient potom rozpráva monotónne ako počítač. ,,V tomto pomáha zasa LSVT LOUD terapia, ktorou pacientov učíme používať hlas na bežnejšej úrovni hlasitosti pri rozprávaní doma, v práci alebo v komunite. Kľúčom k liečbe je pomôcť ľuďom pochopiť svoje vnímanie hlasu, aby vedeli, ako nahlas alebo potichu znejú iným ľuďom, a mohli sa cítiť pohodlne pri použití z ich pohľadu silnejšieho hlasu, ktorý však ostatným znie normálne. Cvičenie je zamerané na to, aby sa stav pacienta zlepšil a pri dobrej spolupráci naozaj vidíme zlepšenie zdravotného stavu, čo nás vždy veľmi poteší,“ dodáva. Užitočné pri terapii bývajú aj hodiny tanca a tai chi.

Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková

Hovorkyňa skupiny AGEL SK

Ilustračná foto Pexels

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články