Aktuálne Zdravie 

Aké bolesti nám utíši laserová liečba?

Laseroterapia patrí medzi najefektívnejšiu a najmodernejšiu formu svetloliečby. Je neinvazívna a bezbolestná. Laser je prístroj, ktorý  vyžaruje súvislé koherentné, monochromatické elektromagnetické vlnenie. Vďaka vysokej koherentnosti a monochromatickosti je možné v laserovom lúči sústrediť veľkú energiu, tým sa energia odovzdáva bunkám, aby sa obnovila ich funkcia. Liečbu laserom môžu využívať aj pacienti v Nemocnici AGEL Bánovce.

Laser pozná každý z nás, presná definícia je však málokomu známa. Laser je skratka z anglického Ligh Amplification by Stimulated Emission of Radiation – svetlo, zosilnené pomocou stimulovanej emisie žiarenia. Laserové žiarenie má konštantnú vlnovú dĺžku a svetlo kmitá v jednej fáze. Zväzok laserového lúča je úzky, nerozptyľuje sa a laserové vlnenie je priestorovo orientované na definovanej ploche.

,,Správne aplikovaný laser má pre pacienta protizápalový, protibolestivý, protiopuchový, biostimulačný účinok. Jeho využitie je širokospektrálne. Využíva sa na akútne a chronické bolesti kĺbov, chrbticu, liečbu opuchov, hojenie jaziev, artritídy, natrhnuté svaly,“ vysvetľuje Libuša Klamárová, vedúca fyzioterapeutka Nemocnice AGEL Bánovce. ,,V našej nemocnici používame laserovú terapiu každý pracovný deň, najčastejšie na pooperačné a poúrazové stavy, artritídy, ale aj na akútne a chronické bolesti chrbtice.“ O liečbe laserom rozhoduje primár fyziatricko-rehabilitačného oddelenia pri vstupnom vyšetrení. Následne sa stanoví harmonogram liečby pre konkrétneho pacienta a jeho diagnózu. Liečbu preplácajú zdravotné poisťovne.

Pre väčšinu pacientov je táto metóda liečby vhodná. ,,Medzi kontraindikácie, kedy sa laser nesmie podávať patria predovšetkým tehotenstvo, tumory, kardiostimulátor, horúčkovité stavy či fotosenzitivita,“ vysvetľuje L. Klamárová.

Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková

Hovorkyňa skupiny AGEL SK

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články