Ako to robím ja Aktuálne 

8 jednoduchých cvikov zameraných na udržanie stability

Séria týchto cvikov ma zaujala. Vyskúšala som ich a zistila som, že keď sa robia naozaj poctivo, tak sú veľmi účinné. Vymyslel ich pre nás, ľudí v zrelom veku fittness inštruktor Lawrence Biscontini. Sú zamerané hlavne na udržanie rovnováhy, čo je už v našom veku niekedy aj zložitejšie.  Cviky si vyžadujú koordináciu hornej a dolnej časti tela. Mali by sme ich cvičiť každý deň a celá zostava trvá asi 30 minút.

  1. Poloha v tvare X.  Postavte sa na pravú nohu a celé telo nakloňte doľava. Pravú ruku napnite smerom k oblohe a ľavú nohu zdvihnite zo zeme.  Snažte sa chvíľu udržať rovnováhu v tejto polohe X asi  a potom vymeňte strany. Cvičte asi 2 minúty.
  2. Stojte na ľavej nohe a na pravej zdvihnite koleno čo najvyššie ako to ide, súčasne ľavú ruku nasmerujte doprava. Pomôžte jej pravou rukou, ktorou si ľavú môžete pridŕžať. Vydržte v tejto polohe niekoľko sekúnd a potom strany vymeňte. Cvičte  2 minúty.
  3. Predkloňte sa a v tejto polohe zdvihnite najskôr ľavú pätu. Ruky môžete mať v bok, alebo ich vystrite dozadu. Potom nohy vymeňte a nakoniec zdvihnite obidve päty. V každej polohe vydržte niekoľko sekúnd. Cvičte 2 minúty. Vynikajúco posilníte chrbtové svaly.
  4. Spustite kolená do sedacej polohy. Nohy sú rovnobežné a pokúste sa v tejto polohe postaviť na prsty. V prípade potreby sa môžete oprieť o stenu. Potom dajte ruky za hlavu a otáčajte trupom doprava a doľava. Opakujte päť krát.
  5. Aktívny strečing.  Zohnite kolená do sedacej polohy a oprite sa zadkom stenu. Pomaly posúvajte ruky smerom nahor a potom nadol. Každý pohyb ba mal trvať asi 10 sekúnd.
  6. Urobte výpad pravou nohou dopredu, ľavú ruku dajte za hlavu a vyrotujte telo smerom doprava. Vydržte v tejto pozícii aspoň 5 sekúnd a potom strany vymeňte. Cvičte asi 2 minúty.
  7. Opäť poloha X. Striedajte pravú nohu a ľavú ruku ako keby ste korčuľovali. Potom vymeňte nohy i ruky. Snažte sa udržať rovnováhu čo najdlhšie. Striedajte po 10 sekundách a cvičte asi 2 minúty.
  8. Bonus. Opakujte cvičenia jedno za druhým a vydržte aspoň 2 minúty.  Tieto stabilizačné pohyby vám môžu pomôcť dosiahnuť lepší pocit rovnováhy, istoty. Ak ich budete robiť naozaj poctivo, vaše svaly spevnejú a aj napriek veku budete oveľa aktívnejší.

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články