Najčítanejšie Zdravie 

Výrazná nerovnosť v dostupnosti modernej liečby pre slovenských pacientov v porovnaní s európskymi je znepokojujúci fakt

Na rakovinu pľúc ročne zomiera viac ako 2 tisíc Slovákov, čo predstavuje jednu z najčastejších príčin úmrtí spomedzi všetkých nádorových ochorení.

Od roku 2011 schválila Európska lieková agentúra 27 nových liekov pre liečbu pľúcneho karcinómu, tak pre cielenú biologickú liečbu, ako aj pre imunoterapiu. Na Slovensku sú dostupné iba tri z nich.

Ako aj pri mnohých iných onkologických diagnózach, inovatívna liečba budúcnosti spočíva v imunoterapii, ktorá využíva imunitný systém pacienta v boji proti nádorovým bunkám. Kým v zahraničí sa imunoterapia rakoviny pľúc považuje za štandardnú liečbu, jej dostupnosť je pre našich pacientov naďalej obmedzená.

Výrazná nerovnosť v dostupnosti modernej liečby pre slovenských pacientov v porovnaní s európskymi je znepokojujúci fakt, na ktorý upozorňuje pacientska organizácia NIE RAKOVINE. „Pacienti s karcinómom pľúc majú šancu na dlhší a kvalitnejší život jedine vďaka modernej diagnostike a liečbe.

Príkladom sú predovšetkým cielená liečba a imunoterapia. Vyžadujú si špecifickú diagnostiku, ktorá identifikuje kandidátov vhodných pre danú liečbu. Táto moderná diagnostika je v SR k dispozícii v určených diagnostických centrách, potvrdzuje prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., Hlavný odborník MZ SR pre patológiu.

Inovatívna cielená biologická liečba a imunoterapia je v zahraničí štandardom, na Slovensku je veľká časť moderných onkologických terapií nedostupná,“ potvrdzuje Jana Pifflová Španková z aliancie NIE RAKOVINE.

Vo využívaní modernej liečby sme na chvoste EÚ (na základe stavu úhrady 13 kombinácií liekov a indikácií). S imunoterapiou pritom dostávajú onkologickí pacienti v pokročilých štádiách ochorenia novú nádej na dlhší a kvalitnejší život a lekári získavajú popri chemoterapii, rádioterapii a chirurgickým zákrokom, ďalšiu liečebnú možnosť.

Hodnota imunoterapie spočíva nielen v predĺžení celkového prežívania pacientov pri nižšej toxicite, ale aj v tom, že v niektorých diagnózach prichádza táto inovácia po množstve neúspešných štúdií a desiatkach rokov bez väčšieho pokroku.

Slovensko je jedna z posledných krajín v rámci únie, v ktorej musia pacienti a lekári za túto možnosť (často neúspešne) bojovať, keďže väčšina indikácií nie je plošne hradená. Podľa údajov IQVIA napríklad v Nemecku dokážu zaradiť nový liek do verejného zdravotného poistenia v priebehu pár týždňov, no u nás sa toto obdobie ráta na roky.

Žiadny pacient nemá toľko času. „ Ani zmeny v zákone, ktoré sa udiali v roku 2018, nepriniesli želaný efekt. Po neschválení žiadosti poisťovňou sa pacienti a ich rodiny neraz utiekajú k verejným zbierkam, platia si liečbu z vlastných úspor alebo svoje prípady medializujú. Pacienti tak vynakladajú veľa síl nielen na boj s chorobou, ale aj so systémom,“ hovorí Jana Pifflová Španková.

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články