Zdravie 

VšZP platí v priemere za poistenca najviac zo všetkých zdravotných poisťovní

Najdrahšiu liečbu vlani preplatila deťom, liečba chlapca s metabolickým ochorením stála takmer 800-tisíc eur 

Všeobecná zdravotná poisťovňa poráža v kľúčových ukazovateľoch súkromné zdravotné poisťovne. Vlani aj vďaka ozdravnému plánu a interným úsporným opatreniam minula najmenej a svojmu poistencovi dala najviac. 

VšZP ako jediná zdravotná poisťovňa dala v roku 2017 na zdravotnú starostlivosť na jedného  poistenca viac peňazí. Podľa správy Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia dala VšZP v roku 2016 na zdravotnú starostlivosť o jedného poistenca 925 eur, zostávajúce dve poisťovne 702 a 580 eur. V roku 2017 išlo z rozpočtu VšZP na zdravotnú starostlivosť o jedného poistenca až 941 eur, teda o 16 eur viac. Zostávajúce dve poisťovne svoje investície do zdravotnej starostlivosti na jedného poistenca vlani naopak znížili. Prvá o šesť eur na 696 eur, druhá o štyri eurá na 576 eur.

Ozdravný plán a striktné dodržiavanie úsporných opatrení tiež spôsobilo, že VšZP dokázala medziročne znížiť náklady na jedného poistenca, ktoré nesúvisia so zdravotnou starostlivosťou, z 32 na 31 eur. Naopak, zostávajúce dve poisťovne ich výraznejšie navyšovali. Prvá z 53 na 67 eur na jedného poistenca, druhá z 56 na 62 eur na jedného poistenca. 

VšZP tiež ako jediná zdravotná poisťovňa dokázala vlani podľa správy ÚDZS ušetriť na svojej správe a prevádzke, ktorá patrí do skupiny nákladov nesúvisiacich so zdravotnou starostlivosťou. Zo zákonom stanoveného limitu výdavkov na prevádzku vyčerpala 91,47 %, čo bolo o 2,21 % menej ako v roku 2016. Zostávajúce dve poisťovne, naopak, investovali do prevádzky viac. Jedna v porovnaní s rokom 2016 o 7,75 % a druhá o 0,22 % viac.

Napriek ozdravovaniu a úsporným opatreniam VšZP vlani pokračovala v plných úhradách vysoko nákladovej liečby či zákrokov. Na prvých troch miestach v rebríčku poistencov s najdrahšou liečbou sú deti vo veku 13 a 6 rokov a 52-ročný pacient. Najviac, 788 632 eur, stála vlani liečba chlapca so závažnou dedičnou poruchou metabolizmu – mukopolysacharidózou. Celkovo mu už VšZP počas desiatich rokov uhradila liečbu za takmer šesť miliónov eur. Na ďalších dvoch miestach sú poistenci s hemofíliou, ktorých ročná liečba stála vlani 780 611 a 729 511 eur.

Aj na čele vlaňajšieho top rebríčka najnákladnejších operácií a výkonov je dieťa, tentoraz osemročné, ktorému VšZP preplatila nepríbuzenskú transplantáciu krvotvorných buniek vo výške 192 968 eur. Nasledujú dvaja 66-roční poistenci, obom VšZP vlani uhradila implantovanie mechanickej podpory srdcovej činnosti pri zlyhávajúcom srdci. V jednom prípade stál zákrok 114 039 eur a v druhom 103 679 eur.

Rebríček najnákladnejších liekov, ktoré vlani svojim poistencom preplatila VšZP je čiastočne prepojený s rebríčkom najdrahších poistencov. Všetky tri lieky z tohto rebríčka boli použité práve na ich liečbu. Najviac vlani VšZP zaplatila za liek na mukopolysacharidózu – 785 584 eur. Druhým najdrahším bol liek na diagnózu iná mukopolysacharidóza v celkovej sume 683 319 eur. Tretím liek na hemofíliu, ktorého úhrada za minulý rok stála VšZP 467 336 eur.

Informovala: Viktória Vasilenková, hovorkyňa

 

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články