Najčítanejšie Zaujímavosti 

Videli ste už slovenského papagája?

Aj tak by sa dal nazvať včelárik zlatý. Svojím pestrým sfarbením pripomína exotického operenca. Patrí medzi najfarebnejšie vtáky žijúce u nás a svojím spôsobom života je tiež nemenej zaujímavý.
Vyznačuje sa charakteristickým tvarom tela, hlasom  a aj spôsobom pohybu. Prilieta z Afriky medzi poslednými vtákmi koncom apríla až začiatkom mája, kedy už má dosť potravy.
Ako rozoznať včelárika?
Najfarebnejší vták Európy je výrazne žlto, zlatožlto, zeleno až tyrkysovo sfarbený s dlhým špicatým zobákom a dlhým chvostom, v strede ktorého  má predĺžené kormidlovacie perá. Ozýva sa charakteristickým ďur ďur ďur-ďalag.
Čo jedia?
Včeláriky sa živia veľkými druhmi hmyzu (včely, osy, motýle a iné blanokrídlovce), ktorý chytajú počas letu, alebo z vyvýšeného posedu. Nestrávenú časť potravy vyvrhujú vo forme malých chuchvalcov nazývaných ako vývržky. Pred skonzumovaním včely či osy zvyknú odstrániť žihadlo.

Ako hniezda?

Hniezda si vyhrabávajú do pieskových alebo hlinených stien na brehoch väčších riek, v pieskovniach či stenách obnažených svahov. Obsadzuje často miesta, kde je veľmi ohrozený a zraniteľný kvôli ľudskej činnosti. Pokojne sa nasťahuje aj do vykopaných základov rodinných domov v okrajových častiach obývaných území, prípadne chatových oblastí.
Zimovanie
Patrí medzi trasmigrujúce druhy, zimuje v oblastiach južne za Saharou. Do Afriky odlieta už koncom leta a vracia sa medzi poslednými sťahovavými vtákmi.
Text a foto Vladimír Sabo

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články