Aktuálne Dobré rady 

V tomto období je rozumné zbierať listy z lesných jahôd, ktoré už kvitnú a kombinovať ich s listami z lesných malín a černíc.

Milí priatelia! V tomto období je rozumné zbierať listy z lesných jahôd, ktoré už kvitnú a kombinovať ich s listami z lesných malín a černíc. Z listov pripravený liečivý čaj je veľmi osviežujúci nápoj, ktorý je možno piť dlhodobo počas letných horúcich dní. Juraj Fándly (1750 – 1811) bol slovenský spisovateľ, rímskokatolícky kňaz a entomológ (vedný odbor zaoberajúci sa štúdiom hmyzu). Fándly vykonával svoju dušpastiersku činnosť v chudobnej farnosti Naháči (Trnavský kraj), kde zažil biedu dedinského obyvateľstva. Preto sa upriamil na pomoc tejto vrstve. Stal sa dedinským zelinkárom a lekárom. Pomáhal miestnym ľuďom pri poľnohospodárskych prácach, naučil ich priasť bavlnu aby oddialil hlad, bojoval proti opilstvu a poverám. Fándly napísal 48 kníh, ktoré obsahovali množstvá cenných rád, potrebných ku každodennému životu. V knihe Zelinkár (r. 1793 – tú knihu mám tu česť vlastniť) odporúča piť čaj z jahodových listov na zlepšenie látkovej výmeny, pri málokrvnosti a predráždenosti. „Ten, kto pozná podstatu liečivých rastlín“ – píše Fándly – „ten veľmi pomáha chorému a dokonca dokáže ho i vyliečiť. Keď ale tieto drahé poklady zemské, len hovädám na paši pre nevedomosť zanechávate, pre nedbanlivosť svoju, častejšie ako hovädá, v nemocniciach stonáte.“  Fándly ako základnú a všeobecne platnú zásadu zdôrazňuje miernosť v jedení a pití, každodennú prechádzku a veselú náladu…

MUDR. Michal Slivka

Foto Pixabay

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články