Aktuálne Zdravie 

O hypertenzii nielen s odborníkmi – lekármi

   
Vysoký krvný tlak sa bežne nezníži sám od seba. Bez správnej životosprávy a liečby, hodnoty krvného tlaku väčšinou postupne stúpajú. Nerozpoznaná, neliečená alebo nesprávne liečená hypertenzia ohrozuje chorého vznikom mnohých závažných komplikácií, ktorým sa dá predísť účinnou liečbou.

V samotnej liečbe hypertenzie je veľmi dôležitý osobný prístup chorého k ochoreniu. Hypertonik by sa mal „spriateliť“ so svojou chorobou ako so životným faktom. Ak pacient berie hypertenziu na „ľahkú váhu“ a nedodržiava lekárom odporúčanú liečbu, vystavuje sa komplikáciám a riziku vzniku ďalších pridružených ochorení. Lieky, ktoré pacient neužíva alebo zabudne užiť, nemôžu účinkovať. Poctivý prístup pacienta k svojmu zdraviu práve v oblasti  kontroly krvného tlaku sa odrazí na jeho celkovej kondícii a na jeho zdravotnom stave. Dôslednou a kvalitnou liečbou vysokého krvného tlaku na tzv. bezpečné hodnoty je možné znížiť riziko mozgovej mŕtvice o 36%, riziko srdcového zlyhania o 38%, úmrtnosť na srdcovocievne príčiny o 16% či celkovú úmrtnosť o 10%.

Ak trpíte vysokým tlakom, je skutočne nutnosťou začať s liečbou a pokračovať v nej bez prerušenia tak, aby sa dosiahli spomínané cieľové  hodnoty, ktoré predstavujú „bezpečie“ pre činnosť životu dôležitých orgánov, najmä srdca, ciev,  mozgu a obličiek. Cieľové hodnoty pre úspešnú liečbu závisia tiež od veku pacienta a iných pridružených ochorení (diabetes, chronické ochorenie obličiek, koronárna choroba srdca, prekonaná cievna mozgová príhoda).  U pacientov mladších ako 65 rokov je cieľová hodnota krvného tlaku menej ako 130/80 mmHg. U starších pacientov (nad 65 rokov) menej ako 140/80 mmHg.

Viac ako 75 % pacientov potrebuje na dosiahnutie cieľových hodnôt tlaku viac ako jeden liek, t.j. kombinovanú liečbu. „Ak pacienti potrebujú viacero liekov, predstavuje to pre nich problém. Zvyčajne liečbu nedodržiavajú správne, upravujú si dávkovanie, zabúdajú na užitie liekov  alebo niektorý z liekov prestanú brať úplne. Prerušenie liečby pri hypertenzii je nebezpečné a v niektorých prípadoch môže ohroziť ich život náhlym vzostupom krvného tlaku, vznikom porúch rytmu, znížením intenzity činnosti srdca ako pumpy, urýchlením aterosklerotických cievnych zmien a pod. Niekedy už vynechanie jednej dávky môže spôsobiť nekontrolované prudké zvýšenie tlaku krvi. Riešením môžu byť takzvané pevné (fixné) kombinácie – spojenie dvoch alebo troch liečiv v jedinej tablete,“ vysvetľuje prezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti, doc. MUDr. Slavomíra Filipová, CSc., FESC. Takto uspôsobené lieky majú viacero výhod – znižuje sa počet denne užívaných tabliet (ročne to môže byť až o 730 tabliet menej, ak pacient užíva 1 tabletu namiesto troch) a zvyšuje sa tak ochota pacientov liečiť sa. Život s hypertenziou je pre pacienta menej zaťažujúci a komfortnejší. Zlepšuje sa zároveň kontrola tlaku krvi čím stúpa efektivita liečby.  Lekárovi  tak ušetrí častejšie kontroly a úpravy liečby.

Pacienti si vďaka dodržiavaniu liečby môžu zabezpečiť nielen zlepšenie zdravotného stavu, predĺžiť aktívny život, ale aj zlepšiť celkovú kvalitu života.

A prečo dnes prišli na tlačovú besedu známi herci? Ady Hajdu  sa lieči na hypertenziu a Zuzana Maurery  zatiaľ problémy nemá, ale tlak si už teraz meria pravidelne. Obaja sú ambasadormi preventívnej celosvetovej kampane, ktorá vyzýva potenciálne rizikové skupiny ľudí, aby si dali skontrolovať svoj krvný tlak a predišli tak dostatočne zavčasu možným obávaným komplikáciám. 17. mája je Svetový deň hypertenzie, dajte si bezplatne zmerať krvný tlak vo vybraných lekárňach na celom Slovensku.

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články