Aktuálne Zdravie 

Nie ste spokojní s určenou diagnózou?

Druhý názor lekára

Na Slovensku vznikol minulý rok projekt Druhý názor lekára, ktorý umožňuje pacientovi za poplatok získať vyjadrenie aj iného odborníka ku svojej diagnóze či možnostiach jej liečby.

Cieľom je, aby tak pacient i jeho príbuzní získali istotu,  že jeho liečba – napríklad rozhodnutie o operácii – je správne. Písomné konzultácie sú pokryté v oblastiach:  onkológia, gastroenterológia a ORL(ušno-nosno-krčné). Konzultant Druhého názoru zo špičkového slovenského či českého  pracoviska vyhodnotí všetky pacientove dokumenty, vypracuje na ich základe diagnostický záver a odporučí optimálny liečebný postup na podklade „up to date“ medicíny.

Pacienti sa často radia s „Dr. Googlom“, táto forma rady u skúsených slovenských a českých konzultantov s praxou a skúsenosťami je však určite vhodnejší  a rozumnejší spôsob ako získať cennú informáciu pri riešení ďalšieho menežmentu jeho liečby. Pacienti vo vyspelom svete už dlhšie poznajú túto službu, teda „second opinion“. Pri niektorých vysoko nákladných liečebných metódach je táto konzultácia dokonca povinná a vyžadovaná platcom, teda poisťovňou.

MUDr. Miroslav Tomáš, PhD. zo spoločnosti Druhý názor lekára s.r.o.

Máte už za tú krátku dobu existencie projektu Druhý názor lekára spätné väzby od klientov? Aké sú?

Píšu nám príbuzní i pacienti, radia sa čo ďalej. Popisujú nám svoje obavy a v mnohých prípadoch sa jedná o naozaj náročné prípady, keď pacienti dlho nevedia nájsť u lekárov odpoveď na svoj zdravotný stav, alebo naopak, majú od lekárov presne stanovenú liečbu, no chcú vedieť, či pre nich existuje aj iná alternatíva.

Môžeme povedať, že hodnotenia nášho výstupu sú veľmi pozitívne – máme spätné väzby od viacerých klientov, že sme im úplne zmenili pohľad na budúcnosť, potešili či ukľudnili ich, keď cítili strach či neistotu zo svojej choroby. Veľmi nás to teší a dáva našej práci zmysel a entuziazmus ísť ďalej. J Predsa len, prišli sme na Slovensko s novou službou, na ktorú pacienti nie sú zatiaľ zvyknutí.

Ako proces prebieha? Stretne sa pacient s Vaším konzultantom?

Naše konzultácie prebiehajú  písomnou formou. Pacient nám posiela svoje lekárske záznamy a náš kontaktný lekár pre danú oblasť – onkológiu, gastroenterológiu alebo ORL vyhodnotí čas aj počet lekárov – špecialistov, ktorí budú na vypracovaní písomnej konzultácie pracovať. Následne si s pacientom odsúhlasíme cenovú ponuku a potom sa už lekári môžu pustiť do práce. J

Vypracovanie jednej konzultácie je náročné, je potrebné, aby si lekár prešiel všetky zdravotné záznamy, CT vyšetrenie príp. iné a následne urobil záver, ktorý pacientovi spíše v „ľudskej“ reči, t.z. snaží sa vyhnúť medicínskej terminológii, aby bola písomná konzultácia čo najviac zrozumiteľná. Ak aj použije odborný výraz, vysvetlí ho.

Dĺžka prípravy takejto konzultácie je často 3 a viac hodín, preto je potrebné prácu našich konzultantov ohodnotiť, nie je možné požadovať, aby náš lekár vo svojom súkromnom čase pracoval zadarmo. Mali sme preto zo začiatku obavu, či slovenskí klienti budú pripravení platiť za túto službu. No z doterajšej spolupráce vidíme, že klient vie ohodnotiť, keď sa mu lekár dôkladne venuje a platí za službu, z ktorej má poctivý a plnohodnotný výstup.

Čo je výsledkom informácie – nezávislý názor lekár alebo lekárska správa?

Naším cieľom je odovzdať pacientovi písomnú konzultáciu na jeho zdravotný stav s odporučením pre ďalšiu liečbu. Čiže výsledkom je, že náš klient získa nezávislý názor slovenského, príp. českého odborníka pre danú diagnózu, s odpoveďami na jeho otázky, ktoré ho v tejto súvislosti trápia.

Z akých odborov radia lekári? Máte podchytenú aj pediatriu? Uvažujete aj o rozšírení medicínskych odborov?

V súčasnosti začíname s tromi odbormi – onkológiou, gastroenterológiou a otorinolaryngológiou (ochorenia ucha, nosa, nosovej dutiny a prínosových dutín, hltana a hrtana).

Neskôr uvažujeme aj s rozšírením medicínskych odborov o tie, kde budeme vidieť zo strany klientov, že je najväčší záujem. Zatiaľ sa javí, že to budú oblasti ortopédia, neurológia a urológia.

Koľko dní si počká pacient na odpoveď lekára?

Po dodaní všetkých podkladov zo strany klienta majú naši konzultanti 3-5 pracovných dní na vypracovanie písomnej konzultácie.

www.druhynazorlekara.sk

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články