Aktuálne Zdravie 

Nemocnica AGEL Komárno má k dispozícii monoklonálne protilátky na liečbu koronavírusu

Nemocnica AGEL Komárno patrí medzi tie zdravotnícke zariadenia, ktoré ministerstvo zdravotníctva vybralo, že dostanú a môžu pacientov s koronavírusom liečiť monoklonálnymi protilátkami. Dôležité je, že túto liečbu musí stanoviť praktický (obvodný) lekár a určené sú pre pacientov v začiatočnom štádiu ochorenia, ktorí majú vysoké riziko, že koronavírus u nich prejde do závažného stavu.

 ,,Nemocnica AGEL Komárno dostala 96 balení lieku REGN‑COV2 (kasirivimab a imdevimab). Každé balenie lieku obsahuje 2 dávky. Kasirivimab a imdevimab sú bielkoviny, tzv. monoklonálne protilátky, ktoré sa viažu na ,,spike protein“ koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19. Zabraňuje vírusu dostať sa do buniek v organizme a spôsobiť infekciu. Vďaka tomu môžu pacienti  jednoduchšie a rýchlejšie prekonať vírusovú infekciu,“ vysvetľuje vedúca farmaceutka Nemocničnej lekárne AGEL Komárno PharmDr. Hajnalka Komjáthy, PhD.

Najdôležitejšou informáciou je, že tieto lieky sú určené pre rizikových pacientov nad 18 rokov s potvrdeným ochorením COVID-19, ktorí nevyžadujú liečbu kyslíkom, ale sú vzhľadom na svoju doterajšiu anamnézu vysokému riziku prechodu ochorenia do závažného stavu. Práve ich podaním vo včasnom štádiu ochorenia sa má predísť jeho prechodu do ťažkej, až život ohrozujúcej fázy. A kto patrí do rizikovej skupiny z pohľadu podania tohto lieku? ,,Každý pacient, ktorý má vek nad 65 rokov, alebo je obézny, alebo trpí chronickým ochorením kardiovaskulárneho typu, môže mať cukrovku, obličkové alebo pečeňové ochorenie, ochorenie dýchacích ciest, alebo má zníženú funkciu imunitného systému,“ vysvetľuje skúsená farmaceutka.

 

Monoklonálne protilátky sa podávajú v nemocnici formou infúzie do žily, čo trvá maximálne 30 minút. Po podaní je pacient ešte jednu hodinu sledovaný. Následne môže odísť domov, keďže liek je určený pacientom bez príznakov infekcie COVIDd alebo s mierne až stredne závažným priebehom, ktorí nevyžadujú hospitalizáciu. Liek nie možné podať pacientovi, ktorý je alergický na kasirivimab, imdevimab alebo ktorúkoľvek z ďalších pomocných zložiek.

,,Po podaní infúzie s monoklonálnymi protilátkami môže nastať u niektorých pacientov reakcia v podobe bolesti hlavy, únavy, pocitov slabosti, bolesti svalov, horúčka či ťažšie dýchanie, preto je pacient pod kontrolou lekárov ešte hodinu po jej aplikácii. Tieto možné prejavy sú však pod kontrolou a zvládnuteľné a sú oveľa menším rizikom pre pacienta, ako ťažká forma koronavírusu,“ vysvetľuje PharmDr. Komjáthy.

Pre všetkých, ktorí sa o podanie monoklonálnych látok zaujímajú je dôležité vedieť, že sa pre túto liečbu nemôžu rozhodnúť sami, liečbu musí predpísať a schváliť  praktický (obvodný) lekár, ktorý následne kontaktuje poverenú osobu v nemocnici a so správne vyplnenou žiadankou o liečbu dohodne termín podania lieku REGNcov2.

Informácie poskytla Mgr. Martina Pavliková

Hovorkyňa skupiny AGEL SK

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články