Dobré rady Najčítanejšie 

Keď sa ráno zobudíme, máme možnosť rozhodnúť sa, ako budeme tráviť deň. Môžeme si zvoliť, či budeme aktívni a produktívni, alebo leniví a pasívni.

Môžeme si zvoliť, či budeme priateľskí a milí k ľuďom okolo nás, alebo hrubí a nepríjemní. Môžeme si zvoliť, či budeme robiť niečo pre seba a pre iných, alebo len pre seba. Každá z týchto možností má svoje dôsledky, ktoré sa môžu prejaviť v našej nálade, zdraví, vzťahoch, práci, štúdiu, koníčkoch a podobne.

Každý deň tiež čelíme rôznym výzvam, ktoré nás môžu posunúť dopredu alebo späť. Môže to byť nejaký problém, ktorý musíme vyriešiť, nejaká príležitosť, ktorú musíme využiť, nejaká prekážka, ktorú musíme prekonať, nejaká zmena, ktorú musíme prijať alebo nejaká strata, ktorú musíme spracovať. Každá z týchto situácií nás môže naučiť niečo nové, posilniť naše schopnosti a sebavedomie, otvoriť nám nové možnosti alebo nás prinútiť k zmene pohľadu na veci.

Každý deň tiež ovplyvňujeme životy iných ľudí svojimi slovami a činmi. Môžeme im pomôcť alebo ublížiť, potešiť ich alebo nahnevať, povzbudiť ich alebo sklamať. Môžeme im byť príkladom alebo varovaním, partnerom alebo súperom, priateľom alebo nepriateľom. Každý z týchto spôsobov interakcie môže mať vplyv na to, ako sa cítia a správajú iní ľudia voči nám a voči sebe.

Takže každý deň je plný príležitostí a výziev, ktoré môžu ovplyvniť náš život a životy iných ľudí. Je len na nás, ako sa k nim postavíme a ako s nimi naložíme. Môžeme sa snažiť byť lepšími ľuďmi a robiť lepšie veci pre seba a pre iných. Alebo môžeme byť horšími ľuďmi a robiť horšie veci pre seba a pre iných. Voľba je na nás.

Foto Pexeles

Text LIS

Vaše komentáre

Superbabky odporúčajú nasledujúce články